Traditioner

Fællesskab og forventning

I traditioner ligger der en stor styrke og en stor glæde. Her er tale om tilbagevendende arrangementer, der ofte knytter sig nogle bestemte aktiviteter til, og herigennem opleves genkendelsens glæde, som regel for både børn og voksne. I tiden op til den enkelte begivenhed føler vi som ofte forventningens glæde, og den er for både børn og voksne en stor drivkraft i det gode liv.

Det er de faste traditioner, der er med til at binde os sammen både som familie og i andre sammenhænge. Traditioner er med til at skabe et stærkt fællesskab, og denne fællesskabsfølelse tager vi med os ud i hverdagen i de sociale sammenhænge, vi færdes i.

I Fritteren har vi mange traditioner, der spænder vidt. Vi har traditioner, der er bestemt ud fra årets gang, som fx jul og høst. En del af vores andre traditioner er bestemt ud fra temaer og er blevet til vores egne Fritter-traditioner. De er af meget forskelligt indhold for at tilgodese alsidighed og mangfoldighed, men fælles for dem er, at de er med til at skabe fællesskabsfølelse og forventningens glæde. Her skal blot nævnes nogle stykker:

 • Halloween-uger
 • Høstuger og bedsteforældredag
  • Høstugerne strækker sig over to uger med fokus på, hvad vi høster, og hvordan det forarbejdes. Temaet afsluttes med en høstfest, hvor børnenes bedsteforældre inviteres med.
 • Børnejulefrokost
 • Talentshow
 • Mooncar-race
 • Rundboldturnering
 • Fodboldturnering
 • Galla, vores afslutningsfest for 3. klasse
 • Koloni
 • Skrammeldage