23
feb

Afdelingsleder til børnehave og vuggestue

Glamsbjerg Fri- og Efterskole søger afdelingsleder til børnehave og vuggestue

Glamsbjerg Fri- og Efterskole overtager i sommeren 2017 Glamsbjerg Børnehus, en vuggestue og børnehave, som er skolens nabo. Vi søger derfor en afdelingsleder, der brænder for at varetage den daglige praktiske og pædagogiske ledelse i vores børnehave og vuggestue.

Dine opgaver
Du indgår i skolens ledelsesteam og samarbejder med forstander og viceforstander om de områder, der har med Glamsbjerg Børnehus at gøre. Derfor er det en forudsætning, at du brænder for og har erfaring med at arbejde med ledelse på alle niveauer.
Som afdelingsleder for Glamsbjerg Børnehus står du for den daglige tilrettelæggelse af arbejdet, samt koordinering af ressourcer i børnehaven (42 børn) og vuggestuen (14 børn). Du vil med netop din ledelsesstil sikre, at børnehuset fortsat er attraktivt for såvel forældre og børn som ansatte.
Du forstår at inspirere og understøtte personalet og trives med et bredt samarbejde mellem forældrerådet og forældre. Fagligt er du yderst velfunderet i forhold til aldersgruppen 0-6 år. Du er et menneske, der kan lide dagligt samvær med børn, da du vil indgå i normeringen.
Du benytter anerkendende kommunikation, som en naturlig del af dit væsen og møder såvel børn som voksne i øjenhøjde. Du vil med din pædagogiske ledelse lægge linjen for samarbejdet i børnehusets personalegruppe og derigennem understøtte udviklingen af personalet. Du sikrer gennem kommunikation og væremåde, at friskolens værdigrundlag og samværsregler udleves blandt børn og voksne i børnehuset.
Vi forventer af dig, at du vil være åben og engageret i dit arbejde, og at du tager del i den pædagogiske mangfoldighed, der er udgangspunktet på en kombineret fri- og efterskole.

Vi tilbyder
Som afdelingsleder vil du blive del af et spændende arbejdsmiljø og et yderst engageret team af kolleger, hvor der er plads til såvel faglig som personlig udvikling og sparring.
Børnehuset ligger i fantastiske omgivelser nær ved skoven, som benyttes flittigt i dagligdagen, da vi værdsætter udelivet højt. Samarbejdet med skolen giver desuden mulighed for brug af faglokaler og fagpersoner, der kan danne baggrund for spændende aktiviteter inden for fx musik, bevægelse, natur, mad, kreativitet, sprog og fantasi.
Stillingen er en fuldtidsstilling, med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Du kan læse mere på Børnehusets nuværende hjemmeside samt på hhv. friskolens hjemmeside og efterskolens hjemmeside. Og du er velkommen til at kontakte skolens forstander, Ejvind Rosenvang, på 25 30 93 95 eller på skolens telefon 64 72 10 30.

Vi modtager ansøgninger pr. mail til kontor@gfeskole.dk Der er ansøgningsfrist 16. marts 2017, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 12, så vores ny afdelingsleder forhåbentligt kan tiltræde 1. maj 2017.