22
nov

Billedkunst som prøvefag

Billedkunstlokalet syder af gode ideer, inspiration og kreativitet!

Billedkunst er fra i år blevet et fag, som eleverne skal til prøve i omkring slutningen af 8. klasse. På Glamsbjerg Friskole har man derfor valgt at indlægge nogle hele undervisningsdage i løbet af skoleåret, så eleverne for optimal mulighed for fordybelse.

I den forgangne emneuge har 8. klasse derfor haft to hele dage i billedkunstlokalet, hvor de arbejdede med en opgave i stil med den, som de vil møde til prøven til sommer.

Klassens lærer, Anette, har valgt det overordnede emne ’Forandring’, og under denne overskrift skulle eleverne vælge deres underemne, som de ville udtrykke og demonstrere. Nogle valgte årstidernes skiften, nogle udviklingen fra barn til voksen, og andre viste processen fra frø til blomst osv.

Eleverne skulle desuden selv vælge hvilke udtryksformer og materialer, de ville bruge til deres fremvisning. Her kunne de blandt andet vælge mellem ler, maleri, tegning, tryk, papmache og foto.

Under mine besøg i 8. klasse med deres kreative arbejde, var der en rigtigt god stemning og en boblende energi, og eleverne havde tydeligvis taget ejerskab til deres projekt. Det var vigtigt for dem, at det blev præcist, som de ønskede det. Anette fungerede som vejleder eller en slags konsulent, som eleverne kunne bruge efter behov.

Jeg talte lidt med eleverne om det nye i, at de pludseligt skal til prøve i et kreativt fag. Det virker ikke spor skræmmende på eleverne. Til gengæld siger mange, at det er fedt at få en grundig evaluering af deres arbejde, hvilket er det, de opfatter prøven som.

Katja Eva Klitgaard

Invalid slider id. Master Slider ID must be a valid number.