Børn i bevægelse

Vi hopper og danser

Bevægelse er godt for børn af mange forskellige grunde.

Fysisk aktive børn har ofte et bedre selvværd, en større selvtillid og flere sociale relationer. Fysisk aktivitet har også en positiv effekt på børns indlæringsevne og opmærksomhed.

Når der i børnenes hverdag er skabt mulighed for at være fysisk aktive, at blive udfordret og stimuleret via fysisk leg og bevægelse, bliver de fortrolige med deres krop og oplever en glæde ved at bruge den. Når børn tidligt opdager, at det er dejligt at bruge kroppen, bidrager det til, at de grundlægger gode og sunde vaner omkring det at være aktive.

Det er derfor vigtigt, at der i deres dagligdag skabes mulighed for at være i bevægelse, for at styrke både fin- og grovmotorikken og udvikle de færdigheder, de allerede har erhvervet sig tidligere i barndommen.

I Fritteren skabes disse muligheder, fx når vi

  • spiller diverse boldspil
  • leger med køretøjer
  • er på legepladsen
  • bygger og leger i huler
  • hopper, sjipper osv.
  • har forløb i gymnastiksalen
  • klatrer