Dagligdag

Hverdag i fritteren

I Fritteren er vi 4 pædagoger.

Der en kontaktpædagog tilknyttet hver klasse i indskolingen. Kontaktpædagogen har et særligt øje på børnene i klassen og deltager i møder omkring klassen og det enkelte barn. Kontaktpædagogen er ligeledes med, når børnene skal på koloni, og det vil som regel være kontaktpædagogen, forældrene henvender sig til, hvis der er noget omkring barnet, de gerne vil drøfte.

Når børnene har fri fra skole, krydser vi dem alle af på en liste, så vi har styr på hvem, der er i Fritter den pågældende dag. Ligeså vigtigt er det, at børnene får sagt farvel til én fra personalet, inden de går hjem.

I Fritteren får børnene eftermiddagsmad mandag-torsdag. Det er skolens køkken, der tilbereder den mad, vi får om eftermiddagen. Fredag skal børnene selv have eftermiddagsmad med.

Alle klasserne har mulighed for at spise mellem kl. 14 og 15, og det foregår i fællesrummet. Dog er det sådan, at 0. klasse i de første måneder hver dag samles i klassen.

Det er selvfølgelig oplagt, at Solhusets dejlige udearealer danner rammen for en masse leg og aktiviteter, ligesom Solhuset forskellige lokaler og kroge bruges flittigt i dagligdagen. Derudover benytter vi os af den øvrige skoles faciliteter efter behov.

Tidligt og sent

Vi samarbejder med Børnehuset til gavn og glæde for både børn og voksne begge steder. Og i ferier, hvor der ikke er så mange børn, hverken i SFO eller Børnehus, er det dejligt, at børnene fra begge afdelinger kan være sammen.

Hver morgen kl. 6.30 – 7.30 åbnes SFO’en af personale fra Børnehuset.

Særlige aktiviteter for 3. klasse

Børnene fra indskolingens ældste klasser har et andet behov for aktiviteter end de yngste. Det tilgodeser vi ved at igangsætte særlige aktiviteter og ture ud af huset for dem. Aktiviteterne afstemmes med børnenes ønsker, som de giver udtryk for på børnemøderne. Det kunne være bowling, en tur i skøjtehallen eller zoo, blot for at nævne et par stykker.

Solhytten er de ældste børns klubhus, som de har mulighed for at indrette og brug i det omfang, de har lyst til det. Det er også i og omkring Solhytten, at mange af deres planlagte aktiviteter foregår.