Dagligdag

Hverdag i fritteren

I Fritteren er vi 2 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper og en køkkenassistent.

I Fritteren er der en kontaktpædagog tilknyttet hver klasse. Kontaktpædagogen har et særligt øje på børnene i klassen og deltager i møder omkring klassen og det enkelte barn. Kontaktpædagogen er ligeledes med, når børnene skal på koloni, og det vil som regel være kontaktpædagogen, forældrene henvender sig til, hvis der er noget omkring barnet, de gerne vil drøfte.

Når børnene har fri fra skole, krydser vi dem alle af på en liste, så vi har styr på hvem, der er i Fritter den pågældende dag. Ligeså vigtigt er det, at børnene får sagt farvel til én fra personalet, inden de går hjem.

I Fritteren får børnene eftermiddagsmad mandag-torsdag. Det er skolens køkken, der tilbereder den mad, vi får om eftermiddagen. Fredag skal børnene selv have eftermiddagsmad med.

Alle klasserne har mulighed for at spise mellem kl. 14 og 15, og det foregår i fællesrummet. Dog er det sådan, at 0. klasse i de første måneder hver dag samles i klassen.

Det er selvfølgelig oplagt, at Solhusets dejlige udearealer danner rammen for en masse leg og aktiviteter, ligesom Solhuset forskellige lokaler og kroge bruges flittigt i dagligdagen. Derudover benytter vi os af den øvrige skoles faciliteter efter behov.

I fritteren har børnene bl.a. mulighed for forskellige aktiviteter som:

 • Barn/barn aktiviteter:
  • I den frie leg barn og barn imellem har børnene mulighed for at udvikle venskaber, legekompetencer osv. i samspillet med andre børn.
 • Barn/voksen aktiviteter:
  • I dette samspil har den voksne mulighed for at råde og vejlede barnet omkring den aktuelle aktivitet, og barnet vil ligeledes have mulighed for at lære af den voksnes generelle erfaring.
 • Voksenstyrede aktiviteter:
  • Her er det den voksne, der har planlagt aktiviteten. Jeres barn vil her have mulighed for at danne sig sine egne erfaringer i dette samspil. I disse aktiviteter vil det i de fleste tilfælde være barnet, der bestemmer i hvilket omfang, det ønsker at deltage.
  • Til de voksenstyrede aktiviteter hører også vores forskellige temaer og traditioner, fx høstuger, fodboldturnering, talentshow og mooncar race.