15
jun

Dansk, idræt og madkundskab på Glamsbjerg Friskole

Er du vild med danskfaget, er det lige dig, vi søger. Til stillingen hører dansk i både 6. og 7. klasse, klasselærerfunktion, samt idræt og madkundskab på mellemtrinnet og i overbygningen.

Skolens grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi, og vi tror på, at tolerance og respekt er byggestenene i et forpligtende fællesskab, hvor dét at være forskellig opleves som en styrke og en berigelse.

Vores læringssyn baserer sig på almen og faglig dannelse i såvel boglige som praktiske og kreative fag. Vi har fokus på det hele menneske, og det er vigtigt for os at skabe et læringsmiljø, der udvikler elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Skolen er lektie- og karakterfri i indskolingen og på mellemtrinnet. Eleverne skal opleve et trygt og tillidsfuldt skolemiljø, hvor læringsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt går hånd i hånd.

Du bliver en del af et engageret lærerteam, der brænder for deres fag og samtidig ser det som en vigtig opgave at være gode sparringspartnere for eleverne i deres faglige, personlige og sociale udvikling.

Her er tale om en fast stilling med tiltrædelse 1. august 2021 og med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Læs mere om friskolen på www.glamsbjergfriskole.dk

Du er meget velkommen til at kontakte forstander Henrik Gräs på 29 16 52 08 eller viceforstander Gitte Jørgensen på 23 41 67 12 for yderligere information.

Ansøgningsfrist er 27. juni 2021, og ansøgninger sendes til kontor@gfeskole.dk

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler 29. og 30. juni.