Det internationale

Verden ind i skolen

Den internationale dimension

På Glamsbjerg Friskole arbejder vi på forskellige måder med at gøre eleverne nysgerrige på og parate til at kunne manøvrere i en globaliseret verden.

På skemaet har vi engelsk fra 0. klasse, og vores sprogdage, hvor der både kan arbejdes med engelsk, tysk og snuses til andre sprog, giver mulighed for at benytte anderledes undervisningsformer, samt at komme i dybden med forskellige af fagenes dimensioner.

Vi har af og til mulighed for at få besøg af udenlandske gæstelærere, og den mulighed lader vi sjældent gå fra os. Dels giver det eleverne en god sproglig vitaminindsprøjtning, og dels giver det dem et indblik i en anden kultur og andre levemåder end dem, de kender fra hverdagen.

Vi har et godt samarbejde med Ghana-venskabsgruppen i Glamsbjerg og har således i et par år haft besøg en ghanesisk gæstelærer fra School for Life i en uges tid, ligesom vores forstander har været på besøg i Ghana og studeret School for Life-programmet.

Eleverne har fået nyheder herfra, og nogle klasser har arbejdet på at kunne give et bidrag til School for Life. Der har været indsamlinger, og der har været bagt småkager til Musicalion, hvor overskuddet gik til School for Life.

Det er vigtigt at give eleverne en oplevelse af, at det nytter at bidrage, og at man virkelig kan være med til at gøre en forskel. Derfor laver de forskellige teams af og til en teamuge med arbejdstitlen ”Det nytter”. Indskolingen har således ofte haft en teamuge, hvor de har arbejdet med det land eller område, der modtager overskuddet fra Børnenes U-landskalender, mellemtrinnet har lavet indsamlinger af skolematerialer og legetøj, og overbygningen har bl.a. deltaget i Amnesty Internationals Skriv for Liv.

Skoleårets fælles teamuge, Musicalion, har også tit den internationale dimension med, og den måde at arbejde med den internationale eller globale forståelse på gør indtryk og sætter spor.

Når 9. klasse tager på lejrskole, er det ofte til en europæisk hovedstad, og selv om det ikke er så langt væk som fx Ghana, bidrager lejrskolen også til, at eleverne får en større forståelse for og lærer at begå sig i andre sammenhænge end dem, de møder i deres dagligdag. Eleverne har på forhånd sat sig ind i landet og i særlige emner eller seværdigheder, som de beretter om på destinationen. Der bliver kørt en del med metro, u-bahn, s-tog, busser og sporvogne, så eleverne lærer også at kigge på kort og finde vej under betryggende forhold. Brug af mobiltelefon giver mulighed for at slippe eleverne løs på egen hånd, hvis det vurderes sikkert, og det udfordrer eleverne til at skulle kommunikere, til at skulle finde vej og til at håndtere valuta.