Et anderledes forår i Børnehuset

I starten af 2020 blev verden ramt af Covid-19. Derfor blev det et meget anderledes forår i skolens historie, og vi har bedt Katja skrive en række artikler om, hvordan det har set ud, set fra de forskellige afdelinger i skolen.

Corona i børnehøjde

’Der ligger en død Corona’, siger et barn fra Børnehuset til Sys og peger på en spytklat, der ligger på fortovet. ’Den kan stadig have virus i sig, så vi må ikke røre den’.

Selv de helt små børn i Børnehuset er godt informerede om Corona og hvorledes, man begår sig i den nye virkelighed.

Børnehusets primære fokus i denne Corona-tid, er at værne om børnenes sikkerhed, så de ikke bliver udsat for smitte og side om side med det, er tryghed og genkendelighed det vigtigste.

Børnene skal ikke skræmmes, fortæller Zahra, så i Børnehuset har vi den indfaldsvinkel, at børn og voksne taler åbent og roligt om Corona og forholdsregler. Vi er opmærksomme på ikke at dramatisere, men vi er også ærlige omkring situationen.

Da Danmark genåbnede og Børnehuset skulle skabe en dagligdag under de nye former, oplevede Børnehusets medarbejdere stor opbakning og støtte fra forældregruppen. Mange gav børnene korte dage, når det var muligt, og havde forældrene en fridag, holdt de børnene hjemme.

Medarbejderne i Børnehuset har travlt i den nye dagligdag, for dagen indeholder betydeligt mere håndvask, afspritning, rengøring af legetøj og punktrengøring af kontaktflader.

Personalet har lavet en rollefordeling af opgaverne, og så har de involveret børnene, så når de voksne vasker legetøj, får alle børnene hver deres opvaskebørste, og så hjælper de til.

I den nye hverdag fik Børnehuset slået telt op på legepladsen samt tømt skuret for cykler, så der også var mulighed for at opbevare sig her på regnvejrsdage. Børnene er inddelt i spisegrupper af cirka 5 børn. De kommende skolebørn har dagligt opholdt sig i skoven, hvor de har haft deres aktiviteter og lege.

Mange arrangementer har måttet ændres. I stedet for at aflyse dem, har man omlagt formen. Bedsteforældredag var uden bedsteforældrenes fysiske deltagelse, men alle bedsteforældre sendte en blomst med, som deres barnebarn plantede på legepladsen. Det har personalet taget billedet af til Børnehusets Facebookside, så børnebørn og bedsteforældre har kunnet opleve det sammen blot i et andet forum.

De kommende skolebørn plejer at have en afslutning med overnatning. Denne gang tog forældrene i stedet alle børnene med på Galaxen, hvor de havde aktiviteter, lege og spisning, og her fik børnene deres diplomer og mapper.

Grundlæggende er indholdet det samme. Kun formen er ændret.

Det nye udeliv har givet mange fordele. Både børn og voksne har lavere sygefravær. Der har været færre tilfælde af børneorm, maveinfektion, lus osv., hvilket formentlig skyldes den styrkede hygiejne og afstandskravet. Nye lege har fundet vej, da livet udendørs ligger op til andre aktiviteter.

At stueopdelingen har været ophævet, har betydet nye relationer på kryds og tværs. Nye venskaber er blevet skabt. Fremadrettet vil Børnehuset være betydeligt mere udendørs.

 Af Katja Eva Klitgaard

Find de andre artikler i serien via boksene til højre.