Friskoleliv

Gode Rammer

Friskolelivet skal gerne være kendetegnet ved glade og trygge elever, der trives ved at være i skole, både i og uden for undervisningen. Atmosfæren og de gode relationer er naturligvis de væsentligste parametre, men også de ydre rammer er vigtige for at skabe et velfungerende skolemiljø.

På Glamsbjerg Friskole har vi som regel en klasse pr. klassetrin fra 0. til 9. klasse. Klasserne undervises i fritliggende huse med fra 2 til 4 klasseværelser i hvert hus, og børnene har gode legemuligheder både på legepladser og på den mere utæmmede del af skolens arealer.

Solhuset

I Solhuset holder eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse til. Hver klasse har sit eget klasseværelse med tilhørende hems, og derudover deler indskolingen lokaler og faciliteter med skolefritidsordningen, som også har til huse her. Det betyder, at indskolingen også råder over et stort fællesrum og flere mindre lege- og grupperum. Lige uden for døren har Solhuset legeplads og en dejlig naturgrund med blandt andet bålsted/bålhytte og bjælkehytte.

Mellemtrinnet & Overbygningen

Mellemtrinnets elever, 4- 6. klasse, hører hjemme i Kridthuset, som har tre store og lyse klasseværelser og et stort fælles indgangsparti, som også anvendes som grupperum.

Eleverne i Overbygningen har ligeledes store og lyse klasseværelser, der giver gode muligheder for forskellige arbejdsformer.

Alle skolens bygninger er kablet, så der er mulighed for at gå på internet og elev-intra over alt på skolen.

Kernehuset

I hovedbygningen, Kernehuset, findes gymnastiksal, spisesal, køkken, foredragssal med teaterscene, bibliotek, billedværksted, opholdsstue med pejs, lærerværelse og kontorer.  

Det er vigtigt for os, at eleverne har mange forskellige ”arbejdsrum”. Derfor bruges bibliotek, pejsestue og caféområde også flittigt i den daglige undervisning. Her er mange hjørner og kroge, hvor det fx er muligt at lave gruppearbejde og sidde hyggeligt og rart, mens man læser.

Øvrige faciliteter

Ud over faciliteterne i Kernehuset har skolen håndarbejdslokale, musiklokale, naturvidenskabeligt hus med fysik-, biologi- og teknologilokale, sløjdhus og grupperum til specialundervisning. Skolen har endvidere egne boldpladser til eksempelvis fodbold, håndbold og basketball, samt multibane.

Derudover benytter skolen sig af nogle af lokalsamfundets faciliteter, bl.a. idrætshal, svømmehal og friluftsbad.