12
maj

Friskolen tegner til kommunens ensomme ældre!

Her i Coronatiden oplever mange ældre et møde med ensomheden. Når man pludselig ikke kan se sin familie og deltage i de vanlige aktiviteter, men i stedet er overladt til sit eget selskab, så bliver dagene lange.

Derfor er børnehaveklassen og første klasse med i et projekt, hvor de tegner tegninger og skriver breve til ensomme ældre i Assens kommune.
Projektet er formidlet af Sussie Elkjær, som har startet en bevægelse mod nedskæringer og forringelser på ældreområdet. Hun kæmper sammen med andre for bedre vilkår og mere livskvalitet til ældre i Assens kommune. Flere skoler i kommunen deltager i projektet. De første tegninger og breve er allerede nået ud til nogle af kommunens ældre borgere, og de bragte stor lykke.

I børnehaveklassen og i første klasse har eleverne og lærerne talt om at blive gammel og ikke kunne klare sig selv. De har talt om ensomhed. Og så har de naturligvis snakket om, hvad vi hver især kan gøre for at være noget for vores ældre. Specielt i en Coronatid som denne.

Katja Eva Klitgaard

Invalid slider id. Master Slider ID must be a valid number.