14
dec

Hokus Pokus – jeg er i fokus!

Regeringen har besluttet, at der skal være en prøve i et praktisk-musisk fag ved afslutningen af 8. klasse. Argumenterne for beslutningen er mange, men et vægtigt et er, at man sender et signal om, at de praktisk-musiske fag er lige så betydningsfulde som de andre prøvefag.

På Friskolen har man valgt, at nuværende 7. klasse skal til prøve i billedkunst efter 8. klasse. Billedkunst er meget bredt, og det kan ramme og fange stort set alle elever. Skolen har nogle super gode billedkunstlærere, og endeligt er faget billedkunst centralt i Friskolens fagudbud.

Denne uge har 7. klasse haft billedkunst hele ugen sammen med Anette. Det har været en fordybelsesuge med mulighed for en tur ud af huset.

Mandag morgen startede med en masse øvelser. Eleverne skulle tegne med lukkede øjne, tegne uden at slippe blyanten fra papiret, og de skulle tegne på hovedet. De skulle prøve kræfter med et portræt, hvor halvdelen af portrættet skulle være vellignende. Den anden halvdel skulle repræsentere eleven og dennes interesser.

Tirsdag stod dagen på tur til Brandts, hvor eleverne fik en rundvisning samt et oplæg om selfies som portrætter. Her bød dagen både på tegneøvelse og fotoøvelser. Eleverne skulle fotografere hinanden med åben og skrigende mund, samt fotografere et Super Close up af øjet, som lyset reflekterer i.

Onsdag morgen startede dagen med en lille test. ’Hvilken hunderace minder du mest om’. Derefter lød opgaven på at male sig selv som hund.

Micrography er en anden aktivitet, hvor man finder 40 positive ord om sig selv. Derefter maler man sit eget portræt ved hjælp af de 40 ord. De 40 ord vil ofte være at finde i håret.

Elevernes arbejder skal naturligvis udstilles, og ugen sluttes af med en opsamling, hvor udstillingen skal forberedes. Eleverne skal desuden præsentere deres arbejde til morgensang.

Katja Eva Klitgaard.