15
mar

Hvor lang skal dit barns skoledag være?

I disse år tales og skrives der meget om stressede børn, og det er bestemt ikke blevet mindre efter Folkeskolereformen. Mange børn har for lidt tid, der ikke er skemalagt, hvis der også skal være plads til fritidsaktiviteter og lektier.
Et af de argumenter, vi hørte i forbindelse med Folkeskolereformen, var, at skolen kunne/skulle tilbyde de samme aktiviteter, som børn tidligere havde mulighed for at melde sig til i deres fritid, fx idrætsaktiviteter, og at der skulle være tvungen lektiecafé på skolen i løbet af skoledagen.
Efter at Folkeskolereformen er trådt i kraft har vi bl.a. hørt om manglende trivsel, lærerflugt, ubemandede lektiecaféer, stressede børn og børn, der er alt for trætte til at få noget ud af de timer, der ligger sidst på dagen. Det viser sig nu også, at mange skoler igen forsøger at gøre skoledagen kortere, og på seneste har vi også kunnet høre og læse, at der ikke er kommet nær så meget bevægelse og idræt i Folkeskolen, som reformen havde lagt op til.

Børn, der trives, lærer bedst.
Det lyder lidt banalt, men så enkelt er det faktisk.
Som Friskole er vi ikke underlagt Folkeskolereformen, og vi kan derfor tilrettelægge vores skoledag, som vi finder bedst. Vi vil gerne gøre vores til, at børnene ikke bliver stressede, og det gør vi bl.a. ved at sørge for, at vores elever ikke er i skole hele dagen og ved at lade være med at give dem lektier for, før de kommer i 7. klasse.
Vi synes, det er vigtigt, at barndommen har en masse ikke-skemalagt tid, og at der er også er god tid til fritidsaktiviteter for de børn, der er til det. Selv om vi synes, at vores skole er en fantastisk sted med en masse gode mennesker, er vi sikre på, at det også er vigtigt, at børn har tid hjemme og tid til at komme i foreninger, klubber og andre steder, hvor de møder andre børn og voksne og en anden kultur end skolens.

Lektiefri børneskole
Børn skal kunne komme i skole uden at skylde skolen noget. – Det er den korte forklaring på, hvorfor vi ikke begynder at give lektier for før 7. klasse.
Derudover er det de samme argumenter, som du kan læse ovenfor i forbindelse med skoledagens længde, samt det faktum, at der ikke er noget, der tyder på, at lektier har en gavnlig effekt, snarere tværtimod.
Det betyder ikke, at familier på Glamsbjerg Friskole ikke skal beskæftige sig med skolen derhjemme, men det betyder, at de kan gøre det, når det passer ind i familiens liv, og når barnet er motiveret. Hvis der er børn, der har brug for noget ekstra faglig træning, aftaler skole og forældre i fællesskab, hvordan det kan gøres.
Når vores elever kommer i 7. klasse, begynder de at få lektier for. De skal i gang med at vænne sig til de arbejdsmåder, de vil møde på deres ungdomsuddannelse, og i overbygningen er der ligeledes større opgaver, som eleverne skal kunne arbejde selvstændigt med. Derudover tilbyder vi lektiecafé for eleverne i overbygningen, vel at mærke en lektiecafé bemandet med én af deres lærere.

Skoledagenes længde
I 0. klasse eller børnehaveklassen har børnene 4 skoledage med 4 lektioner i tidsrummet 8.30-12.00 og 1 skoledag med 5 lektioner i tidsrummet 8.30-13.15.

I 1. klasse har børnene 4 skoledage med 5 lektioner i tidsrummet 8.30-13.15 og 1 skoledag med 6 lektioner i tidsrummet 8.30-14.00.

I 2. klasse har børnene 3 skoledage med 5 lektioner i tidsrummet 8.30-13.15 og 2 skoledage med 6 lektioner i tidsrummet 8.30-14.00.

I 3. klasse børnene 2 skoledage med 5 lektioner i tidsrummet 8.30-13.15 og 3 skoledage med 6 lektioner i tidsrummet 8.30-14.00.

På mellemtrinnet, 4.-6. klasse, har børnene 6 lektioner om dagen i tidsrummet 8.30-14.00, og i overbygningen øges timetallet en smule. Her slutter et par skoledage kl. 14.00, andre 14.45 og enkelt skoledag slutter 15.45, så vi kan laves et godt valgfagstilbud til overbygningseleverne.

Hvis du er blevet nysgerrig eller gerne vil vide om børnene nu også lærer det, de skal, når skoledage er kortere, synes vi, at du skal aftale et besøg på skolen på 64 72 10 30.