Idræt

Idrætstimer og GFE-motion

Fra 1. klasse har eleverne idræt på skemaet i to lektioner om ugen. Skemaet er som regel indrettet sådan, at to klasser har idræt sammen med to lærere på, for det giver flere muligheder i undervisningen. Desuden har vi 3-4 årlige idrætsdage, kaldet GFE-motion, hvor vi laver idrætsaktiviteter og idrætslege på tværs, og både små elever og store fra såvel friskole som efterskole arbejder sammen på disse dage.

I samarbejde med Glambjerg Børnehave og Vuggestue afholder vi et årligt Mad & Motions-arrangement for de yngste elever og deres familier.

4.-6. klasse deltager i forskellige idrætsarrangementer eller stævner sammen med skoler i omegnen, og i 4.-5. klasse bliver der desuden tilbudt svømmeundervisning i vinterhalvåret i Glamsbjerg Svømmehal.

I 9. klasse skal eleverne også have mindst to lektioners idræt, og idræt indgår i den fagrække, der kan udtrækkes til de afsluttende prøver. Eleverne i 8. og 9. klasse har desuden mulighed for at have idræt på efterskolens linjer og valgfag og deltager naturligvis også i de fodbold- og håndboldkampe, der ligger her.