Kreative fag

Musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd mm.

Vi synes, at alle fag er vigtige, også de kreative eller praktisk-musiske fag, og derfor vægtes disse fag på skoleskemaet, ikke mindst i børneskolen fra 0.-6. klasse.

Fra 1. klasse er musik og billedkunst en fast del af fagrækken, og når eleverne begynder i 3. klasse kommer håndarbejde, sløjd og madkundskab til.

I 5. og 6. klasse er der kreative fag på skemaet i 6 lektioner om ugen med forløb i drama, billedkunst, musik, sløjd, håndarbejde og madkundskab.

I overbygningen bliver de kreative fag til kvartårlige valgfag, og her er der bl.a. mulighed for sløjd, madkundskab, musik, tekstil og forskellige idrætsvalgfag, og fra 8. klasse får eleverne desuden mulighed for at være med i efterskolens linjer og valgfag.

Det kreative arbejde bliver præsenteret ved forskellige arrangementer på skolen, specielt Bennys Badekar i indskolingen, Veras Værksted på mellemtrinnet og Geos Garage for overbygningen og efterskolen.