30
maj

Mundtlig dansk i 9. klasse

Så kom dagen, hvor 9. klasse skulle trække lod om deres fordybelsesområder.

Årets pensum er inddelt i forskellige områder såsom fx ’romantikken’ eller ’ondskab’. Efter at eleverne har trukket deres fordybelsesområde, skal der fra nu af kun arbejdes der med dette område, og Rune, som er klassens dansklærer, overgår nu til at blive vejleder. Eleverne har minimum 10 vejledningstimer inden den mundtlige prøve.

De fleste elever var godt tilfredse med det, de havde trukket; nogle var vildt glade, og enkelte var ikke spor begejstrede. Mon ikke de når det hele alligevel og får en lærerig og tryg oplevelse med den mundtlige prøve.

Udover mundtlig dansk skal klassen op i mundtlig engelsk.

Invalid slider id. Master Slider ID must be a valid number.