17
feb

Musik og Mennesker. Musicalion 2019

Da jeg træder ind ad døren på Glamsbjerg Friskole, brager stemningsfuld musik ud af højtalerne. Musikken er et alsidigt udvalg af musikken fra 1920’erne til nutiden, og den repræsenterer ganske godt den forestilling, jeg om lidt skal se. Hver klasse har valgt et årti og årtiets musik, som de på den ene eller anden måde vil udtrykke. Stykket er bygget op af tableauer. Hver klasse har sit tableau, hvor de formidler årtiets musik. De vælger selv udtryksform. I forestillingen har klasserne både benyttet replikteater, dans, sort teater, stum-teater, livemusik og happenings.    

Indgangspartiet og skolens bibliotek er forvandlet til en mellemting mellem et museum og en installation. Hver lille afdeling repræsenterer et årti. Udstillingerne viser blandt andet tidligere tiders uniformer, tøj, telefoner, radioer og fjernsyn. Mange af udstillingerne kan man røre og prøve. Andre kan man blive klogere af ved at læse de oplysende plancher, som eleverne har fremstillet.  

Morgensangssalen er forandret til ugenkendelighed. Væggene er i dagens anledning sorte, og stolene er stillet på rækker, så de mange publikummer kan få en plads. I den ene ende er et højt tårn, og deroppe sidder 4 elever. De styrer lyd og lys. De tekniske ting omkring lyd og lys driller hvert år, men det lykkes altid drengene at have det klar til den første af de fire forestillinger. Under dem sidder orkestret. I år bestående af 10 elever og deres musiklærer. De spiller og synger til selve forestillingen, og de sørger også for musik i pausen. Det er dygtige musikere og sangere, men det mest fascinerende ved dem er nu at se deres åbenlyse glæde ved de bløde rytmer. En fod vugger med, en hofte vrikker og en mund smiler. De er som i en anden verden, og når man møder deres blik, er de både fraværende og nærværende på samme tid. Musik kan noget særligt. Det er et univers, man lever sig helt ind i. Hvor man glemmer sig selv og i stedet hengiver sig til de følelser og fornemmelser, musikken frembringer. Uanset om man lytter til musik eller selv spiller den.

Forestillingen er tæt på at starte. Som altid har flere familier glemt at tilmelde sig, så det betyder, at enkelte gæster må stå op, da salen er helt proppet.

Mellem tableauerne er der nogle gennemgående roller, der kæder det hele sammen. I årets Musicalion skal mor, far og deres to børn besøge deres bedstefar/oldefar på plejehjemmet. Sammen oplever de tableauerne og musikkens historie fra 20érne og op til nu. Der er mange fantastiske indslag på scenen. Blandt andet Charlie Chaplin i form af stumfilm, Charleston dans, månelandingen, præsident tale, uddrag af dronningens nytårstale, fremførelse af Lili Marleen, John Travolta side om side med Olivia Newton John og soldaters kamp mod befrielseskæmpers. Det hele er krydret med vigtige historiske begivenheder som Murens fald, månelandingen og verdenskrigene.

Det er et brag af en forestilling, og i løbet af de to timer er eleverne blevet en 10-15 cm højere. Af stolthed og glæde over at have udfordret sig selv og lært nye ting. Af stolthed over deres flotte forestillinger fyldt med etiske og politiske budskaber.

Afslutningsvist kommer alle elever på scenen, og der skråles med på ”Kloden drejer”. Stemningen er euforisk og følelsesladet. At se så mange stolte børn på samme tid og på samme scene er overvældende. Man mærker og fornemmer deres fællesskab. Ganske særligt er det i år for skolens forstander Ejvind Rosenvang, som til sommer går på efterløn. Det bliver således hans sidste Musicalion, og det er altid specielt, når man i mange år har været en del af så smuk og berigende en proces. Hvis tidligere forstander hed ”Søren-morgensang”, så må nuværende forstander kaldes ”Musicalion-Ejvind”.    

At årets Musicalion skulle omhandle musik er diskuteret og begrundet på kryds og tværs i flere fællesskaber. Lærerne imellem, i klasserne, i det store fællesskab til morgensang og hjemme ved familiernes køkkenborde.

Forfatter Lars Ole Bonde, opsummerer det ganske fint i sin bog ”Musik og menneske”: 

”Musik bevæger os. Rytmen sætter gang i kroppen. Klange, melodier og harmonier fremkalder følelser. Musik vækker minder og trøster eller opmuntrer os, når vi er alene, og den knytter os sammen med andre, når vi synger, spiller eller lytter i fællesskab. Vi fødes med evnen til at kommunikere musikalsk, og høresansen er den sidste, der slukkes, når vi dør.

Musikken har været en del af menneskets liv siden urtiden, og vores omgang med musik vil blive ved med at udvikle sig, så længe der er mennesker til. Men hvordan kan det være, at musikken kan alle disse ting? Hvorfor og hvordan påvirker musik os fysisk, psykisk, eksistentielt og socialt? Og er musik virkelig et ordløst, æstetisk og symbolsk sprog, der kan forstås af alle?

Musik og menneske diskuterer disse spørgsmål og formidler den nyeste viden og de nyeste teorier om musikken i menneskers liv. 

Bogen er den første lærebog i musikpsykologi på et nordisk sprog. Den er bygget op ud fra en teoretisk model, der beskriver musikken som en fysisk kraft, som et sprog med æstetisk betydning og eksistentiel mening – og som en social og kulturel aktivitet”.

Af Katja Eva Klitgaard.

I forbindelse med Musicalion har vi indsamlet penge til Børns Vilkår, bl.a. ved en kunstauktion over nogle af skolens billeder. Lokalavisen Assens har skrevet om auktionen.

Invalid slider id. Master Slider ID must be a valid number.