Om skolen

Velkommen til Glamsbjerg Friskole

Faglig fordybelse, forpligtende fællesskab, trivsel og tillid

Vores bibliotek og pejsestue er et af de første lokaler, du møder på skolen. Og biblioteket rummer netop en del af de egenskaber, der kendetegner skolen. Biblioteket er naturligvis et sted, hvor der lånes bøger. Det er også her, eleverne kommer, når de skal arbejde i grupper, når de skal have hjælp til informationssøgning, og når de helst vil læse i de bløde møbler. Men det er også her, eleverne hænger ud i pauser og fritid, ser og bliver set, hygger ved pejsen, spiller billard eller spille på en af vores konsoller.

Friskolen er inddelt i tre teams, der holder til i hvert sit hus. Indskolingen, som går fra 0.-3. klasse holder til i Solhuset, hvor der også er SFO. Mellemgruppen, som består af 4.-6. klasse, hører til i Kridthuset, og Overbygningen, som er 7.-9. klasse, har klasseværelser i Blækhuset og Træhuset, men holder også til i Kernehuset, som er skolens centralbygning med bibliotek, pejsestue og café, og hvor der er mulighed for at møde efterskolens elever.

Vores friskole er lille, forstået på den måde at det enkelte team kan betragtes som en lille skole i den store. I teamet har eleverne en overskuelig hverdag og et trygt læringsmiljø, hvor den enkelte elev bliver set, talt med i øjenhøjde, undervist og udfordret med udgangspunkt i egne evner og færdigheder.

Men vores skole er også stor, i hvert fald stor nok til at bidrage med den dynamik og mangfoldighed, som er noget af det vigtigste i et spændende og udviklende skolemiljø. Her møder eleverne en masse andre elever og lærere i forskellige aldre, med forskellige livsanskuelser og med forskellig baggrund, og det er med til at sætte deres eget liv og deres egne erfaringer i perspektiv.

Skolen er også stor nok til at kunne udnytte lærernes spidskompetencer. Lærerne underviser som oftest i deres hovedfag, og de fleste er knyttet til et bestemt team. Det er fagligt udviklende og inspirerende og danner gode rammer for kollegialt samarbejde, samtidig med at lærerne bliver gode til at ramme og rumme lige præcis den aldersgruppe af elever, der er i deres team.

Velkommen til en skole, der både vil individet og fællesskabet, som har respekt for det enkelte menneske, og som ser en stor styrke i forskelligheden.