4
maj

Pædagog til skolefritidsordningen

Fritidsordningen i Solhuset søger pædagog pr. 1. august 2021

Stillingen er på 20 timer.

Er boldspil, værksteder, udeliv og bålmad noget for dig? Er du optaget af fritidspædagogik og børns trivsel? Så vil vi gerne have dig på vores hold.

Vi er en lille SFO med 4 ansatte, der arbejder tæt sammen om børnene. Vi er aktive, og vi kan lide at få nye ideer, gennemføre og afslutte tiltag. Vi har et fantastisk udeareal, og måske har du nogle tanker om, hvordan vi kunne gøre endnu mere brug af det. Vi har forskellige værksteder til hobby- og konstruktionsleg, en bålplads, et dyrehold samt alsidige muligheder for diverse boldspil osv. Det er i disse omgivelser ideerne skal blomstre og komme børnene til glæde. Vi er gode til at planlægge og arbejder som udgangspunkt ud fra et årshjul og som vægter vores forskellige traditioner og temaer.

Vi forventer, at du

 • fremstår som en kærlig og omsorgsfuld voksen for børnene.
 • ser mangfoldigheden hos børnene som en styrke og et mulighedsrum.
 • kan skabe tydelige og forudsigelige rammer for børnene.
 • har erfaring med konflikthåndtering i dit pædagogiske arbejde.
 • sætter pris på udeliv og trækker gerne i regntøjet og går på legepladsen og hopper i vandpytter.
 • er uddannet pædagog og at du både er teoretisk og praktisk velfunderet og ser refleksion og sparring i det daglige arbejde som vigtige elementer i den pædagogiske praksis. Du har meget gerne erfaring med SFO fra tidligere ansættelser.
 • har lysten til at være primus motor i børnenes eftermiddagstilbud og er engageret og initiativrig i det pædagogiske arbejde med børnene og i det kollegiale samarbejde.
 • er i stand til at arbejde selvstændigt og systematisk.
 • er en teamplayer, der kommer med input ift. den fælles pædagogiske opgave, og som loyalt samarbejder omkring denne.
 • møder hverdagens udfordringer med en positiv indstilling, godt humør og et godt overblik – du tager tingene med et smil og en humoristisk tilgang.
 • er indstillet på at have en arbejdsdag, der som regel slutter i tidsrummet kl. 16-17.00.
 • er fleksibel.
 • kan give en hånd med i skolernes ferier, herunder i ugerne 28 og 29.
 • kan deltage i indskolingens koloni med overnatning 3 dage midt i juni.

Du bliver primærpædagog på en klasse og varetager arbejdsopgaver, der inkluderer dette. Ligeledes vil der være et samarbejde med klassens lærere og skolens forældre.

SFO’en har et samarbejde med Børnehuset. Børnehuset er en integreret vuggestue og børnehave der hører under Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Morgen-SFO foregår dels i Børnehuset og på skolen og varetages af medarbejdere fra Børnehuset og friskolens lærere. SFO’en og personalet i Børnehuset samarbejder om de sene timer om eftermiddagen og lukker i fællesskab Børnehuset. Arbejdstiden er i tidsrummet 11.45-17.00 og personalemøder og fælles planlægning ligger før det.

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst med BUPL.

Begrundet ansøgning med CV, evt. kursusbeviser, udtalelser mv. skal være skolen i hænde senest onsdag 12. maj. Samtaler finder sted onsdag d. 26. maj. Er du ikke indbudt til samtale, må du forvente at stillingen er besat til anden side.

Glamsbjerg Friskole er en Grundtvig-koldsk friskole med 210 elever fra 0.-9. klasse. Læs mere om os på www.glamsbjergfriskole.dk

Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen ved henvendelse hos afdelingsleder Robert Foss på 24 41 92 28, til hvem ansøgningen også stiles.

Ansøgning mærket pædagog mailes til kontor@gfeskole.dk

Vil du vide mere?
Eller vil du besøge os, før du sender din ansøgning? Så kontakt afd. leder Robert Foss.