Personale

Henrik Gräs (HG)
Forstander

Henrik er skolens forstander og daglig leder af friskolen.

Gitte Jørgensen (GJ)
Viceforstander

Gitte er skolens viceforstander og daglig leder af efterskolen.

Alberte S. Bernsen (AB)
Lærer

Alberte er lærer på mellemtrinnet og i overbygningen og underviser bl.a. i dansk, idræt og madkundskab.

Anne Nøhr Jensen (AJ)
Lærer

Anne er en del af indskolingsteamet og underviser bl.a. i matematik, natur/teknologi og billedkunst.

Anne Poulsen (AP)
Lærer

Anne er primært efterskolelærer, men underviser også i billedkunst i friskolens overbygning.

Anette Vraakjær (AV)
Lærer

Anette er primært lærer i efterskolen, men har også forskellige kreative fag i friskolen.

Christopher Forsberg
Lærer

Christopher underviser i bl.a. dansk, engelsk og musik i friskolens overbygning.

Carsten Janum (CJ)
Lærer

Carsten underviser i matematik, samfundsfag, fysik og andre naturfag i overbygningen.

Helle Bjørn (HB)
Lærer

Helle er en del af indskolingsteamet, hvor hun bl.a. underviser i dansk og natur/teknologi. Helle er læsevejleder, samt en af skolens inklusions- og støttekoordinatorer.

Lisbeth Nielsen (LN)
Lærer

Lisbeth underviser bl.a. i matematik, natur/teknologi og håndarbejde. Lisbeth er matematikvejleder, samt en af skolens inklusions- og støttekoordinatorer.

Maja Hviid (MH)
Lærer

Maja tilhører indskolingsteamet, hvor hun bl.a. undervisninger i dansk, kristendom og musik.

Mette Kostelecka (MC)
Lærer

Mette underviser bl.a. i dansk, matematik, natur/teknik og friluftsliv.

Marianne Lauritsen (ML)
Lærer

Marianne underviser bl.a. i dansk og tysk. Marianne er desuden lærerrepræsentant i elevrådet, samt skolens lærerrådsformand.

Martina Nielsen (MN)
Lærer

Martina underviser i dansk, idræt og madkundskab. Hun er en del af Kridthusteamet, hvor hun også er klasselærer.

Pernille M. Jensen (PJ)
Pædagogisk assistent

Pernille er pædagogisk assistent og støtte i indskolingsteamet.

Peter Sippel (PS)
Lærer

Peter tilhører overbygningsteamet, hvor han bl.a. underviser i matematik, fysik, historie og kristendom. Peter er desuden en af skolens it-ansvarlige.

Morten Rohde (Ro)
Lærer

Morten er en del af Kridthusteamet med elever fra mellemtrinnet, hvor han bl.a. underviser i engelsk, historie, kristendom og sløjd.

Rikke Kalhøj Schultz (RS)
Lærer

Rikke er klasselærer i indskolingsteamet og underviser bla. i dansk, billedkunst, engelsk og idræt

Tina Tofting (TT)
Børnehaveklasseleder

Tina er klasselærer i 0. klasse og en del af indskolingsteamet.

Zahra Dashti (ZD)
Leder af Børnehuset

Zahra er leder af Glamsbjerg Børnehus, som er en del af skolen og består af vuggestue og børnehave.

Daniel Bagger Frydenlund
SFO-leder
Anne Jakobsen (AJK)
Pædagog

Anne er pædagog og ansat i skolens SFO.

Gitte Porsmose (GP)
Pædagog

Gitte er pædagog og ansat i Solhusets SFO.

Michelle Wikkelsøe (MW)
Pædagog

Michelle er pædagog og ansat i skolens SFO.

Heidi Stampe (HS)
Sekretær

Heidi er skolens sekretær, og det er ofte hende, du taler med, når du ringer til skolen.

Susanne Brandt (SU)
Bogholder

Susanne er skolens bogholder.

Charlotte Nielsen (CN)
Køkkenleder

Charlotte er uddannet kok og skolens køkkenleder. Charlotte er desuden kostvejleder.

Mette Tolberg (MA)
Kok

Mette er uddannet kok og ansat i skolens storkøkken. Mette underviser desuden på efterskolens kokkelinje.

Ina Vorm (IV)
Ernæringsassistent

Ina er ernæringsassisistent og ansat i efterskolens køkken.

Ditte Jacobsen (DJ)
Cater

Ditte er cater og ansat i efterskolens køkken.

Steffen Frydendal (SF)
Pedel

Steffen er skolens pedel og leder pedel- og rengøringsafdelingen.

Stig Nykjær Jensen
Pedelmedhjælper

Stig er en af skolens pedelmedhjælpere.

Conny Andersen (CA)
Rengøringsassistent

Conny har gennem mange år været rengøringsassistent på skolen.

Dorthe Pagh (DP)
Rengøringsassistent

Dorthe Holm er en af skolens rengøringsassistenter

Helle Gram Sørensen
Skoleterapeut

Helle er uddannet psykoterapeut og kan holde samtaler med skolens elever, hvis der er behov.

Susanne Beiskjær (SB)
Skolesundhedsplejerske

Susanne er skolesundhedsplejerske og ansat i Assens Kommune.

Vil du vide mere om den del af skolens personale, der ikke er lærere eller pædagoger, har Katja skrevet en hyggelig artikel.