Personale

Henrik Gräs (HG)
Forstander

Henrik er skolens forstander og daglig leder af friskolen.

Gitte Jørgensen (GJ)
Viceforstander

Gitte er skolens viceforstander og daglig leder af efterskolen.

Anne Marie Balslev (AM)
UU-vejleder

Anne Marie er UU-vejleder for både friskolen og efterskolen. Hun er på skolen mindst en dag om ugen og kan desuden kontaktes på telefon 24 88 56 91 eller på mail: ambal@assens.dk

Anne Nøhr Jensen (AJ)
Lærer

Anne er en del af indskolingsteamet og underviser bl.a. i matematik, natur/teknologi og billedkunst. Anne er desuden en af skolens inklusions- og støttelærere.

Anette Vraakjær (AV)
Lærer

Anette er primært lærer i efterskolen, men har også forskellige kreative fag i friskolen.

Birgit Siersbæk (BS)
Lærer

Birgit underviser især i matematik, dansk og tysk på mellemtrinnet og er en del af Kridthusteamet. Birgit er desuden skolens sikkerhedsrepræsentant og friskolelærernes tillidsrepræsentant.

Carsten Janum (CJ)
Lærer

Carsten er med i overbygningsteamet, hvor han bl.a. underviser i matematik, samfundsfag, fysik og andre naturvidenskabelige fag. Carsten er desuden en del af it-gruppen og varetager bl.a. intra-opgaver.

Christopher Forsberg (CF)
Lærer

Christopher underviser i bl.a. dansk, engelsk og musik i friskolens overbygning hvor han også er klasselærer.

Helle Bjørn (HB)
Lærer

Helle er en del af indskolingsteamet, hvor hun bl.a. underviser i dansk og natur/teknologi. Helle er en af skolens inklusions- og støttekoordinatorer, samt læsevejleder og har også en del inklusions- og støttetimer.

Lisbeth Nielsen (LN)
Lærer

Lisbeth er en del af Kridthusteamet for klasserne på mellemtrinnet. Lisbeth underviser bl.a. i matematik, natur/teknologi og håndarbejde. Lisbeth er en af skolens inklusions- og støttekoordinatorer, samt matematikvejleder.

Maja Hviid (MH)
Lærer

Maja tilhører indskolingsteamet, hvor hun bl.a. undervisninger i dansk, kristendom og musik.

Marianne Lauritsen (ML)
Lærer

Marianne er en del af overbygningsteamet, hvor hun underviser i dansk og tysk. Marianne er desuden lærerrepræsentant i elevrådet, samt skolens lærerrådsformand.

Martina Nielsen (MN)
Lærer

Martina underviser i dansk, idræt og madkundskab. Hun er en del af Kridthusteamet, hvor hun også er klasselærer.

Mette Kostelecka (MC)
Lærer

Mette er klasselærer på mellemtrinnet og underviser bl.a. i matematik, natur/teknik og friluftsliv.

Pernille M. Jensen (PJ)
Pædagogisk assistent

Pernille er pædagogisk assistent og støtte i indskolingsteamet. I det kommende år vil Pernille indrette et hyggehjørne, “Pusterummet”, til de elever, der kan have svært ved at klare en hel undervisningslektion.

Peter Sippel (PS)
Lærer

Peter tilhører overbygningsteamet, hvor han bl.a. underviser i matematik, fysik, historie og kristendom. Peter er desuden en af skolens it-ansvarlige.

Rune Kristensen (RK)
Lærer

Rune er en del af overbygningsteamet og underviser bl.a. i dansk, naturfag og idræt.

Morten Rohde (Ro)
Lærer

Morten er en del af Kridthusteamet med elever fra mellemtrinnet, hvor han bl.a. underviser i engelsk, historie, kristendom og sløjd.

Rikke Kalhøj Schultz (RS)
Lærer

Rikke er klasselærer i indskolingsteamet og underviser bla. i dansk, billedkunst, engelsk og idræt

Tina Tofting (TT)
Børnehaveklasseleder

Tina er klasselærer i 0. klasse og en del af indskolingsteamet.

Robert Foss (RF)
Pædagog

Robert er pædagog og leder af SFO’en.

Gitte Porsmose (GP)
Pædagog

Gitte er pædagog og ansat i Solhusets SFO. Gitte har desuden støttetimer i friskolen.

Michelle Wikkelsøe (MW)
Pædagog

Michelle er pædagog og ansat i skolens SFO. Michelle har desuden støtte- og vikartimer i indskolingen.

Anne Jakobsen (AK)
Vikar i SFO

Anne er vikar i skolefritidsordningen.

Heidi Stampe (HS)
Sekretær

Heidi er skolens sekretær, og det er ofte hende, du taler med, når du ringer til skolen. Heidi har mange funktioner, heriblandt er hun behjælpelig, når der skal søges om buskort.

Susanne Brandt (SU)
Bogholder

Susanne er skolens bogholder.

Charlotte Nielsen (CN)
Køkkenleder

Charlotte er uddannet kok og skolens køkkenleder.

Mette Tolberg (MA)
Kok

Mette er uddannet kok og ansat i skolens storkøkken. Mette underviser desuden på efterskolens kokkelinje.

Steffen Frydendal (SF)
Pedel

Steffen er skolens pedel og leder pedel- og rengøringsafdelingen.

Conny Andersen (CA)
Rengøringsassistent

Conny har gennem mange år været rengøringsassistent på skolen.

Dorthe Pagh (DP)
Rengøringsassistent

Dorthe Holm er en af skolens rengøringsassistenter

Susanne Beiskjær (SB)
Skolesundhedsplejerske

Susanne er skolesundhedsplejerske og ansat i Assens Kommune.

Vil du vide mere om den del af skolens personale, der ikke er lærere eller pædagoger, har Katja skrevet en hyggelig artikel.