3
nov

Skoleleder til friskolen

Glamsbjerg Fri- og Efterskole søger skoleleder til friskolen

I de seneste år er den samlede ledelsesopgave vokset, og vi har derfor valgt at oprette en ny stilling som afdelingsleder i vores friskoleafdeling. Senest har skolen udviklet en ny strategi for Friskolen, Efterskolen og vores Børnehus, som kræver flere indsatser og tæt ledelsesopmærksomhed i de kommende år.

Hvem er vi?

Vi er en kombineret fri- og efterskole, samt et børnehus med vuggestue og børnehave. Derudover har vi en skolefritidsordning, et stort køkken og en pedelafdeling, der både varetager vedligehold og rengøring på skolen. I alt er vi mere end 50 medarbejdere, der er kendetegnet ved stort engagement og stor faglig dygtighed.

Vi er en værdidrevet skole med 125 år på bagen og udspringer af en grundtvig-koldsk skoletradition, som vægter det forpligtende fællesskab og forskellighed højt. Morgensang, det praktisk-musiske, den lektiefri børneskole, kolonier og lejrskoler er eksempler på nogle af de konkrete udmøntninger af vores værdigrundlag.

Skolens økonomi er fornuftig, og mange medarbejdere har arbejdet på skolen i en hel del år. Skolen er beliggende ved Krengerup-skoven, og vi har et stort udeareal med mange huler og gemmesteder.

Hvem er du?

Vi er først og fremmest på udkig efter det rigtige menneske, der evner at stå i spidsen for vores friskole i tæt samarbejde med skolens øvrige ledelse og i en stilling kombineret med undervisning i friskolen. Du har kendskab til de frie skoler og har undervisningserfaring.

Måske har du ledelseserfaring, men først og fremmest har du flair for ledelse og er reflekteret omkring medarbejderledelse og skoleudvikling.

Du skal både kunne lede med hjertet og hovedet, og du kan godt lide at være i berøring med mange forskellige mennesker. Du skal være dygtig til at balancere friskolens værdier, børnenes behov, hensynet til medarbejdernes forskellige ønsker og drømme og den økonomiske og fysiske virkelighed. Du er også god til at stikke en finger i jorden og forstå skolens afsæt.

Du er formentlig stærk skriftligt, arbejder systematisk og har generelle kompetencer inden for it.

Arbejdsopgaver

En vigtig del af din opgave handler om at bidrage til, at vi lykkes med vores skoleudviklingsarbejde. Vi har rettet et nysgerrigt blik på vores værdier og skolehverdag; både for at samle os om det og for at udvikle på det, som trænger. Vi vil gerne se på, hvordan skolens værdier skal afspejles i undervisningen og i skoleaktiviteterne anno 2020’erne. Herunder skal der arbejdes med at skabe en koordineret og sammenhængende forståelse af, hvordan trivsel og fællesskaber styrkes og udgør grundlaget for elevernes skoleliv.

Samtidig er vi optaget af, hvilke ambitioner vi skal have for elevernes læring og dannelse. Det kræver meget opfølgning, samt en ledelse som er tæt på hverdagen og medarbejderne, som besøger undervisningen, og som deltager i aktiviteter, hvor børnene er med.

Dine arbejdsopgaver spænder i øvrigt vidt og er alle sammen vigtige. De omfatter mødeaktivitet i lærerrådet, i friskolen og på teammøder og fagmøder. Derudover deltager du på møderne i skolebestyrelsen og fra tid til anden i elevrådet.

Dine opgaver omfatter også at beskrive friskolen og dens virke. Det gælder eksempelvis undervisningsplaner og evalueringer, indhold til Friskolens hjemmeside og undervisningsmiljøvurdering.

Til gengæld er der opgaver, som du ikke skal ofre nær så megen tid på, men som du involveres i og skal have ejerskab til; det gælder bl.a. økonomi, strategier, politikker og det øverste personaleansvar samt en del drift, som forstanderen tager sig af, mens viceforstanderen tager sig af arbejdstidsplaner, fagfordeling, efterskole og en del drift.

Hvad kan vi tilbyde?

Meget! – Vi er en skole og et børnehus med godt humør og viljen og lysten til at skabe et trygt, spændende og virksomt skoleliv for alle. Vi er derfor optaget af at udvikle og vil gerne diskutere, hvad der trænger mest og hvornår. Dette skal støttes af ledelse, og derfor er der mange opgaver, som venter rundt om hjørnet.

I hverdagen er du en del af en ledelsesgruppe på 6 ledere – og nu 7 ledere med dig. Det betyder, at du både skal lede op, lede nedad og lede til siden, og det skal du selvfølgelig kunne trives med.

For at styrke din egen og skolens udvikling er der rum og plads til videreuddannelse på et højt niveau, så du fortsat er velfunderet i ledelse, i Grundtvig & Kold, didaktik & pædagogik samt forståelser om nutidens unge og børns trivsel.

Ansættelsesforløb

For yderligere oplysninger og evt. rundvisning i perioden 2.-14. november, kontakt viceforstander Gitte Jørgensen på 23416712; i perioden 15.-21. november, kontakt forstander Henrik Gräs på 29165208

Du kan læse mere om vores skole og vores værdier på www.glambjergfriskole.dk

Ansøgningsfrist: 21. november 2022.

Ansøgning og CV med relevante bilag sendes på mail til: kontor@gfeskole.dk

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 5. december, og måske også 7. december.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019. Overenskomstmæssigt vil du blive indplaceret på basisløntrin for øvrige ledere som afdelingsleder med et varigt tillæg. Dertil vil du modtage et engangsvederlag årligt.