Skolens historie II

Skolen startede som friskole den 1. maj 1898 i lejede lokaler på Dærupvej. I året 1900 startede skolebyggeriet på Skolevej med udvidelser i årenes løb, og i 1905 kom efterskolen til.

Fra 1904 til 1944 lededes skolen af forstanderparret Anna og P.J. Skriver, og til minde om deres virke er rejst en mindesten, der nu står ved indkørslen fra Krengerupvej.

Perioden på Skolevej sluttede i 1975, hvor Friskolen flyttede ud til Krengerupvej, som Efterskolen var flyttet ud til 2 år forinden.
I 1995 blev skolen udvidet med en skolefritidsordning, og Solhuset blev bygget for at kunne rumme børne-ne i 0.-3. klasse efter skoletid.

I 2006 blev Solhuset udvidet med 4 klasseværelser og blev således til et indskolingshus. Det skabte mulig-heder for større og bedre klasseværelser og undervisningslokaler for både friskolen og efterskolen, som ikke længere var nødt til at have undervisning i elevhusene.

I de kommende år blev der udført en række større og mindre forbedringer. I 2011 blev Træhuset udvidet, og i 2013 påbegyndtes renovering af spisesalen, samt en tilbygning, der kunne rumme et nyt skolekøkken til både friskolen og til den nye kokkelinje i efterskolen.

I april 2014 kunne det nye skolekøkken med café tages i brug, og de i følgende år blev det desuden muligt at lave nye indgangspartier i Kernehuset.

I 2017 skrives endnu et nyt og spændende kapitel i skolens historie, for her bliver nabo-institutionen med vuggestue og børnehave en del af Glamsbjerg Fri- og Efterskole og får navnet Glamsbjerg Børnehus.

Tilbage