6
dec

Skriv for liv

EMNEUGE OM MENNESKERETTIGHEDER.

Aktiviteterne har været mange. Blandt andet har eleverne i overbygningen deltaget i undervisning på Brandts omhandlende demokrati, ytringsfrihed og medier. Her har eleverne selv produceret et indlæg til bloggen om disse emner.

Derudover har de haft besøg af en spændende foredragsholder, den karismatiske og erfarne Allan Thomsen. Han har på en utraditionel måde åbnet elevernes sind for etik, moral, menneskesyn og næstekærlighed.

Et par elever havde i løbet af efteråret læst om en kampagne, som Amnesty stod bag, og som de fandt rigtig vigtig. Skolen hoppede med på ideen og inddrog kampagnen ”Skriv for livet” i emneugen, så alle overbygningens elever har hver især valgt sin sag, som de vil kæmpe for ved at skrive støtte- og appelbreve til henholdsvis ofre for brud på menneske-rettigheder og de respektive myndigheder.

Eleverne udtaler, at de selv tror på, at de gør en forskel. At de rent faktisk skriver for livet!

Mange hilsner de stolte lærere

Marianne Lauritsen og Katja Pedersen, 6. december 2012