Værdigrundlaget i historisk perspektiv

Værdigrundlaget i historisk perspektiv

Glamsbjerg Friskole er en Grundtvig/Koldsk friskole – en skole for livet.
Skolen bygger på Grundtvig og Kolds samfunds- og skoletanker. For dem hang ”oplysning” altid sammen med ”oplivning”.

Kold gjorde op med forholdet mellem lærer og elev i den “sorte Skole”, hvor barnet bliver objektgjort. Et objekt for lærerens “manipulerende” indgreb. En tom skal (tabula rasa – et udateret syn på barnets udvikling) man fyldte kundskaber på, der kunne måles og vejes. Denne objektgørelse ses fortsat i aktuelle beskrivelser af de mange læringsmål og krav for de enkelte fagområder under den almindelige folkeskolelov.

I Kolds frie skole er det mødet mellem subjekt og subjekt, som er det bærende element, og giver mening til, at der kan være ligeværd og samtidig forskellighed mellem lærer og elev. Børn er selvstændige individer på deres egne præmisser og med unikke kvaliteter og ikke små voksne, der ”mangler” kundskaber.
Det betyder, at skolens primære mål er at åbne børnenes øjne for mangfoldigheden af liv på jorden og give dem mod og lyst til at tage del i dette liv med ansvar for sig selv, hinanden og den fælles jord.

Det er derfor væsentligt at de frie skoler fortsat er tydelige i deres forståelse af og bevidste om deres vægtning af faglighed og menneskelighed. Fagligheden er indlejret i dannelsen af det subjektive menneske og ikke et løsrevet, målbart, objektivt fænomen. Denne påstand uddybes i den nedenstående udfoldelse af de centrale begreber.

Det forpligtende fællesskab

Det hele menneske

Dannelse frem for uddannelse

Fortælling

Læringssyn

Lektie- og prøvefri børneskole