Velkommen til friskolen

Velkommen til en skole, der både vil individet og fællesskabet, som har respekt for det enkelte menneske, og som ser en stor styrke i forskelligheden. 

Vi har et læringsmiljø, hvor den enkelte elev bliver set, talt med i øjenhøjde, undervist og udfordret med udgangspunkt i egne evner og færdigheder. Samtidig lægger vi vægt på mangfoldighed, hvor dét at være forskellige opleves som en berigelse.

P1790939
P1954688
P1779097
Vores grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi.