Velkommen i Solhuset

I Solhuset holder 0.-3. klasse til, og det er også her, vi har vores skolefritidsordning.

Solhuset har lyse, venlige lokaler og består bl.a. af 4 klasseværelser med hems, et stort fællesrum og flere mindre lege- og grupperum. Solhuset har både legepladser og en stor naturgrund, der giver ideelle rammer for leg og læring.

For os har barndommen selvstændig værdi. Det er her og nu det sker, og det er nu livet skal leves. Der er ingen om’er på en barndom.

Skærmbillede 2023 05 18 Kl. 08.47.20
Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 03147
311566660 542535834544672 7097411376519507921 N

Velkommen i 0. klasse

Når vi byder vores ”nye” børn velkommen i Solhuset, er det med en bevidsthed om, at børnene skal falde godt til og føle sig trygge.

I 0. klasse går børnene i skole hver dag fra kl. 8.30 til kl. 12 eller 13. Efter morgensang begynder hver dag i læsekrogen med sproglig opmærksomhed, og skoledagen slutter også i læsekrogen, hvor dagens oplevelser evalueres.

Det er vigtigt for de voksne omkring børnene, at børnene føler sig respekteret som de mennesker, og at de voksne gerne vil lære dem at kende. De skal opleve, at de bliver set, hørt og talt ordentligt til.

Leg og læring

Legen har en stor betydning for barnets personlige udvikling. Så legen betragtes ikke bare som en pause fra noget vigtigt. Nej, legen er vigtig i sig selv!

Hverdagen i 0. klasse er tilrettelagt, så der er vekslen mellem den frie leg og indlæring med vægt på læring gennem leg.

Det samme gælder, når børnene skal i gang med at lære engelsk og senere tysk. I de første år med sprogfagene på skemaet, tilrettelægges undervisningen, så der er fokus på læring gennem leg.

Børnene skal have mange succesoplevelser og opleve glæde ved at komme i skole.

Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 02774

Eleverne

Når barnet starter i Solhuset, havner det i et miljø præget af omsorg, anerkendelse, glæde og tryghed. Vi ser det enkelte barn som unikt, og den daglige undervisning tager udgangspunkt i barnet der, hvor det er.

Vi ser barnets alsidige, personlige og faglige udvikling som et projekt, der skal udvikles i tæt samarbejde mellem barnet og alle dets voksne.

Gennem tiden i Solhuset sker der en stor forandring og udvikling med børnene; fra den dag de træder generte og forventningsfulde ind i huset, og til den dag de bliver sunget ud af huset, udvikler de sig, så de kan begå sig socialt, kan stå på en scene og optræde, får lært at spille på et instrument, har knækket læsekoden, kan jonglere med store tal samt arbejde med stort selvværd.

P1954915

Fagene

Dansk og matematik er igennem skoleforløbet de fag, der har flest timer.

Ud over disse to fag har eleverne engelsk fra 0. klasse, og fra 1. klasse desuden idræt, musik, billedværksted og kristendom. Når eleverne kommer i 2. klasse, får de yderligere faget natur/teknologi på deres skema i 2 ugentlige lektioner.

I 3. klasse udvides fagrækken med historie, som er et fortællefag i børneskolen, og der kommer flere praktisk-musiske fag til, nemlig sløjd, madkundskab og håndarbejde, som eleverne har i et 3-delt turnusforløb sammen med 4. klasse.

Fællesskabet

Klassefællesskabet er et af barnets første møder med et struktureret samvær med andre. Derfor synes vi, det er vigtigt at bruge tid på at få klassen til at fungere og udvikle børnenes evne til at acceptere og respektere andre, samt at kunne samarbejde.

I klassen gøres dette ved bl.a. at arbejde i makkerpar eller grupper. I frikvartererne kan den ellers gode frie leg i perioder suppleres med faste legegrupper, så alle børn kommer til at lege bredt.

For de voksne i Solhuset er det meget vigtigt at være gode rollemodeller; der tales ikke bare om god opførsel; det vises også. Ligesom vi taler pænt indbyrdes og til børnene, forventer vi, at børnene taler pænt både til os og til hinanden. En god sproglig kommunikation er vigtig for et godt fællesskab.

P1790930 (1)
Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 02676

Samarbejde med SFO

Skolen ser forskellighed som en styrke. Eleverne møder forskellige voksne, hvis fælles mål det er at skabe et godt og trygt skolemiljø og møde eleverne i øjenhøjde.

Lærere og pædagoger er glade for og gode til at arbejde sammen og har fokus på det enkelte barns trivsel og det sociale miljø børnene imellem.

Der er altid en medarbejder fra SFO’en med, når vi tager på koloni, og skole og SFO holder bl.a. fastelavn sammen. På den måde oplever børnene, at der er sammenhæng mellem deres skole- og fritidsliv.

Aktiviteter og arrangementer

Mange af vores arrangementer og traditioner har vi fælles med resten af skolen. Dem kan du læse mere om under Traditioner, og du kan se datoer herunder.

Traditioner   Skoleåret

 

Her kommer blot omtale af et par med særligt indhold for indskolingen.

Skolestart

Første skoledag er altid årets vigtigste dag, og vi glæder os alle til den. Dagen forløber ikke helt ens for alle Solhusbørnene, så derfor modtager alle børn et brev i sommerferien og deres første skoledag.

Skovløb

Hvert år i august arrangerer 3. klasse et skovløb for resten af Solhuset. I små grupper skal børnene igennem Krengerupskoven, hvor 3. klasse underholder ved poster undervejs. Dagene er en hyggelig dag, hvor vores nye børnehaveklasser møder de ”gamle” børn. Som altid er forældrene velkomne til skolens arrangementer.

Sommerlørdag

Vi slutter skoleåret af med en skolelørdag for 0.-8. klasse og deres forældre, hvor forskellige traditioner holdes i hævd. 3. klasse, som efter sommerferien skal være i Kridthuset, synges ud af Solhuset og får overrakt en gave fra de øvrige i Solhuset, som de kan udsmykke deres nye klasseværelse med. Herefter går de i Kridthuset, hvor de modtages af elever og deres nye lærere.

Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 02602
286733919 1732897907053441 841497503725384545 N

Koloni

Alle børn i Solhuset er på koloni hvert år i juni måned. Nogle gange tager vi på fælleskoloni, og andre år tager vi af sted klassevis. Vi lægger altid kolonien i nærområdet, så det er let at komme til, og vi får altid en masse hjælp fra forældrene til det praktiske; kørsel, madlavning, oprydning mm.

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256