Fokus og værdier

P1954688

Værdigrundlag

  • Glamsbjerg Friskole bygger på Grundtvigs og Kolds menneske- og skolesyn. Vores grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi, og vi tror på, at tolerance og respekt er byggestenene i et forpligtende fællesskab, hvor dét at være forskellig opleves som en styrke og en berigelse.
  • Glamsbjerg Friskole har fokus på det hele menneske og dermed på elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Skolen er lektie- og karakterfri i indskolingen og på mellemtrinnet. Det er vigtigt for os, at eleverne oplever et trygt og tillidsfuldt skolemiljø, hvor læringsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt går hånd i hånd.
  • Glamsbjerg Friskole har et læringssyn, der baserer sig på almen og faglig dannelse i såvel boglige som praktiske og kreative fag, hvor fortælling er en vigtig formidlingsform. Det er vigtigt at skabe et læringsmiljø, hvor deltagelsen i undervisning, arrangementer og aktiviteter demonstrerer og udvikler elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.
P1790827
P1954686

Det forpligtende fællesskab

Skolen sætter pris på mangfoldighed blandt elever, medarbejdere og forældre. I et mangfoldigt fællesskab er det en grundlæggende forudsætning, at vi forpligter os på tolerance og gensidig respekt. 

I et forpligtende fællesskab er vi ikke kun optaget af, hvad vi kan få ud af fællesskabet, men især hvad vi kan bidrage med til fællesskabets bedste.

Friskolen skal være et godt og trygt sted, hvor børnene lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden. Her får de mulighed for at udvikle og bruge egne forudsætninger samt lære at have et skoleliv sammen, bruge hinanden og lære af hinanden.

Det hele menneske

Det er vigtigt for os, at den enkelte elev bliver set og hørt og betragtet som et helt menneske, og det lægger det tætte samarbejde blandt lærerne op til. Beskrivelser af eleverne fra hele fagrækken er vigtige, for forskellige mennesker har forskellige styrkeområder, alt efter om der er tale om humanistiske, naturvidenskabelige eller praktisk-musiske fag. Ligeledes er oplevelser med eleverne fra emnedage, emneuger, kolonier, lejrskoler og diverse arrangementer med til at tegne et nuanceret billede af den enkelte elev.

Forældrene er naturligvis dem, der har det tætteste kendskab til deres børn, og derfor er deres input af stor værdi.

P1954715

Flere fokuspunkter

De fleste af vores fokusområder kan du læse mere om på de andre sider. Her nævnes de vigtigste:

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256