Støtte og vejledning

Skærmbillede 2023 05 18 Kl. 08.47.20

Støtte og inklusion

Specialundervisning, støtte og inklusion. Vi oplever af og til, at det kan være svært for udenforstående at holde styr på de forskellige begreber, men her forsøger vi os med en kort forklaring:

Skolens støtteundervisning tager udgangspunkt i Friskolelovens § 3 og foregår i samarbejde med PPR, Assens kommune.

Skolen får som en del af statstilskuddet midler til inklusionsundervisning, og derudover søger vi i samarbejde med PPR om midler til specialundervisning i SU-styrelsen.

Inklusionsmidlerne er beregnet til børn, der har brug for hjælp i begrænset omfang for at følge den daglige undervisning i klassen – f.eks. et læseløft.

P1790939

Specialundervisning

SPS-midlerne er beregnet til de børn, der har brug for meget hjælp – mere end 12 lektioner om ugen – (egentlig specialundervisning) for at følge undervisningen i klassen. Midlerne bevilliges af SU-styrelsen på baggrund af ansøgninger fra skolen.

Midlerne søges til det enkelte barn og skal derfor også udmøntes på det enkelte barn.

Arbejdet i skolens støttecenter er årligt inddelt i 3 perioder. Der evalueres efter hver periode, og for inklusionselevernes vedkommende vurderes det, hvem der skal deltage i næste periodes aktiviteter.

Du kan læse mere om skolens støttecenter her.

Uddannelsesvejledning

I overbygningen er der forskellige aktiviteter, der skal hjælpe eleverne med at tage stilling til deres fremtidige ungdomsuddannelse.

I 8. klasse er eleverne på introduktionskursus til ungdomsuddannelserne og i en uges erhvervspraktik praktik. I 9. klasse er der ligeledes en uges praktik, og elever, der endnu ikke er afklarede om deres studievalg, kan i denne uge komme 3 dage i brobygning på en ungdomsuddannelse og 2 dage i praktik.

Introduktionskurser og evt. brobygning organiseres af uddannelsesvejlederen i samarbejde med den enkelte elev, mens eleven selv skal finde praktikplads i både 8. og 9. klasse.

UU-vejleder

Uddannelsesvejledningen varetages af Lene Birgitte Larsen fra UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn), som skolen og overbygningsteamet har et rigtigt godt samarbejde med.

UU-vejlederen kommer på skolen cirka en gang om ugen og kan derudover kontaktes på mobiltelefon og mail:

Lene Birgitte Larsen
Tlf.: 24 88 56 91
Mail: lebla@assens.dk

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256