Økonomi

Indmeldelsesgebyr

Når man melder sit barn ind på friskolen, er et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Gebyret er et administrationsgebyr, og der er ingen fortrydelsesret, når gebyret først er betalt. På grund af ventelister anbefales det at indskrive i god tid, inden barnet skal begynde på skolen.

Skolepenge

Skolepenge opkræves over 11 rater. Beløbet er bestemt af hvilket klassetrin, eleven er på. For skoleåret 2024/2025 er skolepengene i

0.-3. kl. 1.110 kr. om måneden

4.-6. kl. 1.315 kr. om måneden

7.-9. kl. 1.540 kr. om måneden.

7.-9. kl. 1.730 kr. om måneden for nye friskoleelever.

Når nye overbygningselever betaler højere takst, er det pga. den kommende lejrskole, som ”gamle” elever har betalt til gennem længere tid.

Søskenderabat

Der gives søskenderabat efter nedenstående ordning:

 1. barn 100 %
 2. barn 66 %
 3. barn 33 %
 4. barn 33 %

Altså: Første barn betaler man 100 % af skolepenge for, andet barn 66 % osv.

I skolepengene indgår lejrskoletur. Medlemskab af skolekredsen (100 kr. pr. husstand) opkræves sammen med skolepengene i februar og inkluderer kaffe & kage til forældremøder, entre til Musicalion, frokost ved arbejdslørdage, der som regel foregår sammen med skolelørdage.

Der betales som oftest for spisning ved øvrige arrangementer.

Skolefritidsordning

0.-3. kl. kan tilmeldes et morgenmodul, et eftermiddagsmodul eller et heldagsmodul.

Morgenmodul 06.30-08.00: 646 kr. om måneden i skoleåret 2024/2025.

Eftermiddagsmodul efter skoletid: 1.770 kr. om måneden i skoleåret 2024/2025.

Begge moduler: 2.090 kr. om måneden i skoleåret 224/2025.

I stedet for moduler kan der vælges et månedskort med 8 klip: 803 kr. om måneden i skoleåret 2024/2025.

Denne mulighed tilbydes også til elever i 4. kl., men her hedder det klub-modul eller klub-klippekort.

SFO-søskenderabat: 50 %

Medlemsskab af skolekredsen

Ønskes medlemskab af skolekreds inden eleven starter i skolen, skal man indmeldes på skolens kontor. Det koster 100 kr. pr. år pr. husstand. Man inviteres til forskellige arrangementer, fx Musicalion.

Når eleven stopper efter 9. klasse, fortsætter “husstanden” ikke automatisk i skolekredsen. Her gives der besked til kontoret hvis man ønsker at fortsætte. Kontingent på 100 kr. betales i februar måned året efter man er stoppet. Man slettes af skolekredsen, hvis der ikke indbetales 100 kr.

PC-Ordning

Skolen forventer, at alle elever fra og med 4. klasse har deres egen pc til brug i undervisningen.

Tilskud til betaling af skolepenge

Der er mulighed for at søge tilskud til betaling af skolepenge på grundlag af forældres indtægt. Ansøgningsskema kan afhentes på kontoret fra skolestart. Ved spørgsmål, kontakt Trine Grønnegaard på kontoret. Ansøgningsfrist er 1. september.

Buskort

Børn, der kan benytte lokale ruter i Assens Kommune, kan køre gratis med bus. Se yderligere på www.fynbus.dk

Lokale busruter:

 • 260-267
 • 430-433
 • 470-472
 • 691-693
 • 751-753

Hvis I benytter jer af regionale busruter, så skal I selv bestille et rejsekort/periodekort hos Fynbus og betale dette. Det kan man gøre månedsvis pr. elev. Kontakt Fynbus. I foråret, inden skoleåret slutter, er der mulighed for at søge refusion for en del af transportudgiften.

Regionale ruter:

 • 268
 • 110-111
 • 130-132
 • 151-152
 • U (Uddannelsesbusser)

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske til skolens kontor med en måneds varsel til den 1. i måneden.

Udmeldelse af SFO

Efter 3. klassetrin udmeldes barnet automatisk.

Hvis barnet udmeldes tidligere, er der 1 måneds opsigelsesvarsel til den 1. i måneden.

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256