Ud af børneskolen og ind i overbygningen

Når man er sunget ud af Kridthuset, hører man til de store på skolen og går i overbygningen, som strækker sig fra 7. til 9. klasse. Her er meget at glæde sig til, bl.a. nye fag, heriblandt valgfag, flere emneuger, lektier, galla og andre spændende oplevelser.

Skærmbillede 2023 05 18 Kl. 08.50.39
P1779137
Skærmbillede 2023 05 18 Kl. 08.49.21

Eleverne

Teenagere kan være skøre, skønne og skrøbelige. Teenagere kan være dumdristige, dovne og dejlige. De kan være aktive og ansvarsbevidste, og de kan være vrangvillige, vanskelige og velformulerede verdensborgere. De fleste af dem er nok lidt af det hele.

Puberteten er i fuld gang, og det en fase, som kræver både trygge rammer, men også rummelighed.

I overbygningen møder vi den enkelte elev, hvor denne er i sin udvikling. Vi lytter til vores elever, og vi tager dem alvorligt i mødet. Vi tror på en ligeværdig og respektfuld omgangsform, hvor vi kan guide, vejlede og påvirke den enkelte gennem god dialog, så eleverne får rum og sparring til at udvikle sig i forskellige retninger inden for deres kompetencer og interesser.

Fagene

Selv om overgangen til overbygningen betyder lektier og ude i horisonten afsluttende prøver, er det vigtigt for os at holde fast i elevernes læringsglæde og nysgerrighed, ikke bare på fagene, men på tilværelsen og verden i det hele taget, og ikke bare i den daglige undervisning, men også i de emneuger og aktiviteter, der er en del af skoleforløbet i overbygningen.

Undervisningen i overbygningen er tilrettelagt sådan, at eleverne kan aflægge Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) efter 9. klasse i fagene dansk, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og idræt. 7. og 8. klasse har desuden 2 ugentlige lektioner med billedkunst, som de skal til prøve i efter 8. klasse. Derudover er der valgfag minimum to lektioner om ugen.

P1779125

Valgfag

I overbygningen tilbydes en bred vifte af valgfag. Nogle af fagene varer et kvartal, andre kan vælges hele året. Her er bl.a. forskellige idrætsvalgfag, madkundskab, sløjd, musik, teknologi, udeliv og meget andet. De ældste elever har desuden mulighed for at være med på efterskolens fodboldlinje. Hvis der er elevgrundlag for det, tilbydes desuden lektiecafé en gang om ugen.

P1592542 2
276274778 1674735679536331 7944956419422732793 N

Fællesskabet

Vi vil gerne være en skole for mange forskellige slags mennesker og ser forskellighed som en styrke og som en mulighed for at få udvidet sin horisont. Det forudsætter naturligvis nysgerrighed og rummelighed, og det arbejder vi med igennem hele skoleforløbet, også i overbygningen. Her skal både tages hensyn til den enkelte elevs trivsel og til fællesskabet, som alle elever forventes at bidrage til ud fra deres forudsætninger

Klassens time og forskellige aktiviteter og arrangementer bidrager til at styrke fællesskabet i klassen og i teamet.

Elevdemokratiet

Elevrådet bidrager til at elevernes ønsker blive hørt, og de er desuden initiativtager til forskellige arrangementer. Gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper varetager elevrådet elevernes fælles interesser på baggrund af indkomne forslag til forbedringer af elevernes hverdag på skolen.

Hver klasse på mellemtrinnet og i overbygningen er repræsenteret med 2 elever, der er valgt af klassen, og der afholdes månedlige elevrådsmøder i samarbejde med en lærerrepræsentant.

Der følger både ansvar og privilegier med at gå i overbygningen. Vi forventer, at eleverne er gode rollemodeller for de yngre elever, samt at de tager medansvar for fællesskabet.

Galla

Aktiviteter og arrangementer

I overbygningen forsøger vi at gøre undervisningen så spændende og varieret som muligt. Derfor er der en del emne- og fagdage, samt emneuger i løbet af skoleåret, der giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen på en anden måde. De emnedage, vi har fælles mest resten af skolen, kan du se under Emneuger og emnedage.

Galla

Der er blevet en tradition, at overbygningen holder gallafest. Det er i bund og grund en rolleleg, hvor vi leger med de traditionelle kønsroller. Alle elever skal føle sig godt tilpas, og selv om mange synes, det er sjovt at give den gas med det helt store gallaskrud, er der ingen dress code. Derimod bliver der lagt vægt på traditionelle omgangs- og tiltaleformer, der spises 3-retters gallamiddag, der holdes taler, og der danses lanciers og måske vals eller folkedans.

Gamerevent

Gamerevent er et arrangement for alle, der godt kan lide at game, eller som bare synes, at det er sjovt at tilbringe en aften og nat på skolen med aktiviteter som spil og leg. Fredag eftermiddag rykker gamerne ind med alt deres grej, og så bliver der ellers spillet, indtil man ikke længere kan holde øjnene åbne.

Pigeaften

Her samles de piger fra overbygningen, der har lyst til en aften sammen, hvor de samles om fælles interesser. Det kan variere fra år til år, men som oftest laves der mad sammen, og måske dyrkes nogle kreative interesser.

Opstartsuge

Den første uge i det nye skoleår har til formål at komme godt fra start i overbygningen, både fagligt og socialt, og derfor byder ugen på forskellige aktiviteter, der styrker fællesskabet i såvel klassen som i teamet. Ugen starter med en klasselærerdag, hvor teamet bl.a. skal byde velkommen til 7. klasse. Herefter følger nogle fagformiddage, hvor 7. og 8. klasse kan møde nye fag og nye lærere, mens 9. klasser arbejder med lejrskoleforberedelser. Over middag er der er blanding af it-intro og klasselærertimer, der bl.a. bruges til at forberede et team-arrangement, der ligger torsdag eftermiddag og aften. Ugen sluttes af med klasselærerformiddag.

Kulturhistorisk uge

Ugen ligger i efteråret, hvor hele friskolen har emneuge. Hvert tredje år går hele skolen sammen om et minisamfund, og de øvrige år arbejder overbygningen med en kulturhistorisk periode, fx romantikken, det moderne gennembrud, efterkrigstiden e.a. Ugen inddrager flere fag, og mange sanser, forskellige læringsstile og den praktisk-musiske dimension kommer i spil.

Billedkunst- og projektuge

Op mod jul har 7. klasse en billedkunstuge som forberedelse til, at faget efter jul kommer på skemaet i 2 ugentlige lektioner. Her er rige muligheder for faglig fordybelse, og for at elever og lærere kan komme godt fra start og lære hinanden at kende. I samme uge arbejder 8. og 9. klasse med projektopgave. 8. klasse lærer projektarbejdsformen at kende og øver sig i nogle af de elementer, der indgår i projektopgaven i 9. klasse. Og 9. klasse udarbejder projektopgave med aflevering og fremlæggelser.

Selvbiografi, billedkunst og øveprøver

I denne uge arbejder 7. klasse med temaet ”Mit liv – hertil og nu”. Det er en danskfaglig emneuge, hvor der arbejdes med selvbiografi i teori og praksis. Eleverne laver deres egen selvbiografi ud fra forskellige oplæg og overskrifter, og der inddrages eksempelvis tekster i forskellige genrer, billeder, musik, kunst og meget andet. Emnet inviterer desuden til selvrefleksion og gode snakke i familien.

I samme uge har 8. klasse billedkunstuge, hvor de bl.a. øver nogle af de elementer, der skal indgå i den afsluttende prøve i juni.

Samtidig deltager 9. klasse i de skriftlige øveprøver, som Undervisningsministeriet tilbyder. Her er ikke tale om terminsprøver, men netop om at øve sig, blive bekendt med prøveformer, tidsramme osv.

Specielt for 9. klasse

I 9. klasse er der lejrskole, som regel til Berlin. Turen styrker klassefællesskabet og giver eleverne indsigt i historie og kultur på destinationen. Se mere under Ud af huset.

Skoleåret byder også på læseferie og afsluttende prøver, men forinden er der tradition for, at 9. klasse holder sidste skoledag i forlængelse af morgensang, hvor de underholder med muntre indslag.

Efter de afsluttende prøver holder vi sidste skoleafslutning for 9. klasse sammen med deres forældre, lærere og forstander. Her holdes taler, synges sange og afholdes festlige indslag, så vi på den måde får sendt 9. klasse godt ud i verden.

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256