Trivsel

P1790939
84179912 1096592710683967 1114291641033687040 N
P1954686

En skole, hvor alle skal have det godt

Den allervigtigste sætning i friskolens aftaler om dagligdag og samvær lyder:

"Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden, samt god vilje til samarbejde."

Når skolen hylder menneskers forskellighed, er det en vigtig forudsætning, at denne grundregel fungerer i dagligdagen.
Mobning eller anden form for grov chikane er naturligvis helt uacceptabelt. Se skolens antimobbestrategi her.

Det gør vi

Trivselsfremme arbejder vi med hver eneste dag i vores måde at omgås hinanden på. Skolens personale skal være gode rollemodeller, og vi gør skolens store elever bevidste om deres funktion som rollemodeller for de yngre elever. Derfor har vi også en skole med en god og varm stemning, hvor man føler sig velkommen og inddraget. Dette bliver i øvrigt ofte fremhævet af folk udefra.

Rollemodel-tanken er sandsynligvis det vigtigste element i forbindelse med trivsel. Derudover arbejder vi med elevernes, klassens og teamets trivsel på udvalgte klasselærer- og emnedage. Her kan vi tage forskellige emner op, lave teambuilding eller andre fællesskabsfremmende aktiviteter, alt efter elevernes alder og behov. Og så tager vi selvfølgelig fat i det med det samme, hvis der opstår en situation, hvor det er nødvendigt, at der reageres hurtigt.

Forældrenes rolle

Forældrene spiller en vigtig rolle, når vi taler om trivsel på skolen. Forældrene kan bidrage til trivslen ved at bakke op om legeaftaler og klassearrangementer og ved at være opmærksomme på, hvordan der tales om kammeraterne og skolen i hjemmet.

For den enkelte elev er det vigtigt, at forældrene viser interesse for skolearbejdet og for, at der er de relevante materialer i skoletasken, at computeren virker, og at mødetid og aftaler bliver overholdt. Søvn og fornuftig kost er også medvirkende til om eleverne trives, ikke bare i skolen, men i deres dagligdag som helhed.

Her har forældrene naturligvis en vigtig rolle med nødvendig opbakning svarende til elevens alder og modenhed.

Skolehjemsamarbejdet

Et godt og tillidsfuldt skolehjemsamarbejde er også en forudsætning for elevernes trivsel. Er der bekymringer eller utilfredshed opfordrer vi derfor forældrene til at henvende sig direkte til skolen og undgå at lade barnet/eleven være budbringer. Det er vigtigt for elevernes trivsel, at eventuel utilfredshed med skolen, lærerne eller andre elever ikke drøftes i deres påhør. I første omgang er det altid en god ide at tage en drøftelse med klasselærer eller faglærer. Dernæst kan det aftales af nogen fra skolens ledelse inddrages.

280768866 1713510615658837 8641923616008031109 N

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256