Dagligdag

P1954750

En god start på dagen

Hver dag starter med fælles morgensang i foredragssalen. Morgensang er en vigtig del af skolens liv. Her mødes alle elever og lærere hver dag.

Her synges en sang eller to, der gives meddelelser om stort og småt vedrørende skolens daglige liv, der efterlyses forsvundne vanter, der fortælles og optrædes.

En gang imellem er der optræden ved elever eller klasser. Det er en god erfaring at have med i bagagen, at man allerede fra de mindste klasser øver sig i at stå på en scene og optræde foran mange mennesker. Og publikum bakker op. De store har selv prøvet og synes, at de mindre elever er søde og dygtige. Og når det er de store, der er på scenen, sidder de mindste med store øjne og kigger beundrende på.

Dagrytme

Morgensang
8.30 - 8.40
Undervisning
8.40 - 10.10
Frikvarter
10.10 - 10.30
Undervisning
10.30 - 12.00
Frikvarter
12.00 - 12.30
Undervisning
12.30 - 14.00
Undervisning
14.00 - 14.45 (eller 14.15 – 15.45, når de ældste har valgfag)

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256