Traditioner

P1592217

Vores traditioner på skolen

Friskolen har mange traditioner, hvoraf nogle af dem gælder for hele skolen, mens andre tilhører enkelte klasser eller teams. Herunder har vi forsøgt at lave en alfabetisk oversigt over dem, men kommer du i tanke om flere, der bør beskrives her, er du velkommen til at kontakte os.

Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 03087

Børnenes dag

Børnenes dag er et årligt arrangement for hele Glamsbjerg. Det er ikke friskolen, der står bag arrangementet, men Foreningen “Børnenes dag”. Arrangementet bygger på mange frivillige kræfter, og en del friskoleforældre giver en hånd med til, ligesom friskolen, SFO’en og Børnehuset som oftest deltager.

Fastelavn

Fastelavn er en fælles emnedag for både Børnehuset og Friskolen og Efterskolen. Se mere under Emneuger og emnedage.

Ferier og fridage

Vi følger som regel feriekalenderen for skolerne i Assens Kommune, for busserne kører kun, når de kommunale skoler har åbent. Elever og forældre kan se ferieplanen for det aktuelle skoleår via elev- og Forældreintra.

Første skoledag

Første skoledag efter sommerferien er en klasselærerdag, som begynder med morgensang og slutter kl. 12. De alleryngste elever i 0. klasse møder først kl. 9.30 og har som regel deres forældre med, mens resten af skolen møder kl. 8.30.

Galla i SFO

I foråret afholdes gallafest i Solhuset. Ved Gallafesten er eleverne i 3. klasse æresgæster, da de forlader Solhuset og dermed SFO’en, når skoleåret er omme. Festen er for alle i Solhuset med forældre. Den afholdes typisk en torsdag eller fredag aften kl. 18 og foregår som oftest i skolens spisesal.

Der opfordres til at bakke op om arrangementet, selvom man ikke går/har barn i 3. klasse, så børnene kan blive fejret på ordentlig vis, med masser af gæster.

Gamer-event

En eller to gange om året afholdes der gamerevent for overbygningen. Man mødes sidst på eftermiddagen fredag, hvor alle medbringer spillegrej; fjernsyn, computere, spillekonsoller mm.

Gave-traditioner

Ved fødselsdage, enten holdt i klassen eller hjemme privat, gives en gave med antal kroner svarende til klassetrin; dvs. i 0. og 1. klasse giver man 1 krone i gave, i 2. klasse 2 kroner osv. Mønten pakkes ind på en sjov, fin, spændende eller opfindsom måde, hvilket bliver gaven i sig selv. Fantasien har her frit spil. Pengene kan bages ind i en bolle, puttes i en oppustet ballon, limes på en tegning eller camoufleres på en hidtil uset måde 🙂

GFE-dag

Fælles motions- og legedag for hele skolen, inkl. efterskolen, hvor store og små elever fordeles ud på hold. Se mere under Emneuger og emnedage.

Juleridag

Lige omkring 1. december er juleridag på skolen. Eleverne arbejder på blandede hold og er fælles om at pynte hele skolen op. Se mere under Emneuger og emnedage.

Juleafslutning

Den sidste skoledag i december er en klasselærerdag med juleafslutning på programmet. Efter hygge i klasserne går vi midt på formiddagen til Glamsbjerg Kirke og ender juleafslutningen her. En elev læser op fra juleevangeliet, præsten fortæller for eleverne, og så bliver der naturligvis sunget julesalmer.

Juletræsfest

Fredagen inden juleferien afholdes en traditionel juletræsfest for 0.-6. klassetrin, som regel kl. 17. Vi danser om juletræet, synger julesalmer, leger sanglege og julemanden kommer forbi og deler godteposer ud. Der er kaffe og æbleskiver, så ingen behøver at gå sulten hjem. Aftenen sluttes af med den store julemarch, som ledsages af levende musik. Der danses i kæde rundt på hele skolen, og vi kommer endda ned i Steffens kælder og møder den farlige krokodille.

Det er en aften med meget aktivitet, så forældrene kan tage hjem med trætte og rødkindede børn.

Koloni

Indskolingen, samt 4. og 5. klasse tager hvert år i juni på koloni med to overnatninger. 6. klasse tager på lejrskole i samme uge, mens 9. klasse er på lejrskole i september. Se mere på siden Ud af huset.

Konfirmation og blå mandag

Mange elever i 7. klasse vælger at blive konfirmeret, og de fleste af dem tilhører Køng Sogn. I samarbejde med præsten i Køng afsætter vi to lektioner på skemaet for 7. klasse til konfirmationsforberedelse. Vi har ingen indflydelse på konfirmationsdatoen, men den har i en årrække ligget i weekenden med St. Bededag, og der har været Blå mandag den efterfølgende mandag.

Lejrskole

Der er lejrskole i 6. og 9. klasse. I 6. klasse går turen til Bornholm og finder som regel sted i juni måned, og 9. klasse tager på en uges lejrskole om efteråret, typisk til en europæisk storby. Se mere på siden Ud af huset.

Morgensang

Hver morgen mødes lærere og elever til samling og morgensang. Der gives beskeder og information generelt eller til dagens undervisning. Der synges et par sange fra sangbogen og siges fader vor og indimellem optræder elever med sang, musik eller andet. Det kan medvirke til, at børnene får lyst til og mod på at stille sig op og præsentere noget for en større forsamling.

Forældre er altid velkomne til at deltage i morgensang. En morgensang varer ofte 15 til 20 min.

Musicalion

Musicalion er musikteater for hele friskolen. Der arbejdes i klasser eller teams hen mod en stor fælles forestilling. Se mere under Emneuger og emnedage.

Praktik

I 8. klasse er der en uges erhvervspraktik. I 9. klasse er der afsat en uge, hvor eleverne vælger om de vil i praktik hele ugen, eller om de skal i brobygning i 3 dage på en ungdomsuddannelse, fulgt op af to dage med praktik.

Eleverne skal sammen med deres forældre selv finde en praktikplads

Skolelørdag

2 gange om året afholdes der skolelørdag (efterår og forår). Forældre og søskende deltager også på skolelørdage. Skolen giver kaffe og småkager.

Fra 0. til 6. er der undervisning i forskellige fag på programmet om efteråret, mens forårets skolelørdag er praktisk/musisk.

Overbygningen har ofte besøg af en foredragsholder, og såvel elever som forældre involveres i tankevækkende spørgerunder og evt. gruppearbejder.

Derudover er der skoleafslutning med klasselæreren lørdagen før sommerferien, hvor der også arrangeres fællesaktiviteter for hele skolen efter pausen. Her er der kaffe til de voksne og is til børnene.

Skolens fødselsdag

Skolen blev oprettet i 1898, og den har fødselsdag d. 1. maj.

Skolernes motionsløb

Som alle andre skoler i landet deltager GFE i skolernes motionsdag fredag inden efterårsferien. Forældre er velkomne til at deltage. Se evt. mere under Emneuger og emnedage.

Sommerlørdag