Praktisk info

Forældre-ABC

Her forsøger vi at opliste al den praktiske information, I forældre kunne have brug for. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har gode forslag til praktisk information, I savner på denne side.

Afkrydsning

Når børnene kommer fra skolen, krydser vi dem alle af på en liste, så vi har styr på hvem, der er i Fritter den dag. Lige så vigtigt er det, at børnene får sagt farvel til én af medarbejderne, inden de går hjem.

Eftermiddagsmad

Børnene får eftermiddagsmad hver mandag til torsdag, tilberedt af skolens køkken. Fredag skal børnene selv have eftermiddagsmad med.

Ferier

Fritteren holder lukket mellem jul og nytår og naturligvis på diverse helligdage. 

I skoleferierne samarbejder vi med Glamsbjerg Børnehus om pasning. Hvis jeres barn har pasningsbehov i skoleferierne, kan det derfor godt lade sig gøre. I vil forinden via Forældreintra have mulighed for at tilmelde jeres barn til de dage, der er aktuelle i den enkelte ferie.

Fredage

Det særlige ved fredage er, at børnene selv skal have eftermiddagsmad med, og på fredage i lige uger må børnene medbringe IPads o. lign. og spille spil i en time. Fredag lukker Fritteren desuden kl. 15.30.

Fællesfødselsdage

I Fritteren holder vi fællesfødselsdag én gang i kvartalet. De børn, der har fødselsdag i de måneder, bestemmer på et forudgående møde hvilke lege, der skal leges, ligesom de er med til at bestemme fødselsdagsmenu og drikkelse. På dagen sidder fødselsdagsbørnene ved fødselsdagsbordet, der er pyntet med dug og flag, og der synes for børnene.

Fællesfødselsdagen holdes i Solhusets fællesrum, og I vil løbende blive orienteret om dag for hhv. fødselsdagsmøde og fællesfødselsdag.

Kontaktpædagog

I Fritteren er der en kontaktpædagog tilknyttet hver klasse i indskolingen. Kontaktpædagogen har et særligt øje på børnene i klassen og deltager i møder om klassen og det enkelte barn.

Kontaktpædagogen er med, når børnene skal på koloni, og hvis I har en bekymring omkring jeres barn, er det kontaktpædagogen, I henvender jer til.

Legeaftaler

Børnene må gerne ringe fra Fritteren og lave legeaftaler mandag og torsdag, og det vil én af medarbejderne hjælpe dem med. Vi ser dog også gerne, at legeaftaler aftales hjemmefra.

Mobiltelefoner og andre devices

Børnenes mobiltelefoner skal blive i skoletasken. Skal der ringes fra mobilen, sker det efter aftale med af de voksne. Fredag i lige uger må børnene medbringe Ipads og lignende og spille spil en times tid.

Lus

Husk at give os besked, hvis jeres barn får lus, børneorm, børnesår o. lign.

Pædagogerne

Pædagogerne i Fritteren er Daniel Bagger Frydenlund, Anne Jakobsen, Gitte Porsmose og Michelle Wikkelsøe. Du kan finde dem blandt de øvrige personalefotos her.

Økonomi

Du kan læse om økonomi og udmeldelsesfrist her.

Åbningstider

Mandag til torsdag: 06.30-16.45. Fredag: 06.30-15.30.

Udlån af solhuset

Forældre kan låne Solhuset til børnenes fødselsdagsfester og andre skolerelevante arrangementer.

  • Der laves aftale om brug af huset via skolens kontor (Mariann) – hvor nøgler hentes og afleveres.
  • Medbring: viskestykker/karklude/håndklæder og egne duge.
  • Alle aftaler noteres i skolens intra.
  • Kun efter aftale er klasselokaler med i lejemålet.
  • Skur med udendørs legetøj og køretøjer hører IKKE med i lånet af huset.
  • Kontoret indeholder personlige oplysninger og skal derfor være aflåst.
  • Solhusets computerrum må IKKE benyttes.

Læs alle udlånsbetingelser her.

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256