Skolens historie

Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 03147
Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 02806

I begyndelsen

Skolens officielle navn er Glamsbjerg Fri- og Efterskole, så vi er i princippet to skoler under samme tag.

Skolen begyndte som friskole den 1. maj 1898 i lejede lokaler på Dærupvej i Glamsbjerg med et enkelt klasselokale og to klasser. I år 1900 påbegyndtes skolebyggeriet på Skolevej, som friskolen flyttede til. Her blev udvidet i årenes løb, og i 1905 kom efterskolen til. 

Fra 1904 til 1944 lededes skolen af forstanderparret Anna og P.J. Skriver, og til minde om deres virke er rejst en mindesten, der nu står ved indkørslen fra Krengerupvej.

Krengerupvej

I 1973 flyttede efterskolen til sin nuværende adresse på Krengerupvej, og to år senere fulgte friskolen efter. I 1995 blev skolen udvidet med en skolefritidsordning, og Solhuset blev bygget for at kunne rumme børnene i 0.-3. klasse efter skoletid.

I 2006 blev Solhuset udvidet med 4 klasseværelser og blev således til et indskolingshus. Det skabte muligheder for større og bedre klasseværelser og undervisningslokaler for både friskolen og efterskolen, som ikke længere var nødt til at have undervisning i elevhusene.

I de kommende år blev der udført en række større og mindre forbedringer. I 2011 blev Træhuset udvidet, og i 2013 påbegyndtes renovering af spisesalen, samt en tilbygning, der kunne rumme et nyt skolekøkken til både friskolen og til den nye kokkelinje i efterskolen.

I april 2014 kunne det nye skolekøkken med café tages i brug, og de i følgende år blev det desuden muligt at lave nye indgangspartier i Kernehuset.

Fri- og Efterskole, - nu med Børnehus

I 2017 blev skrevet endnu et nyt og spændende kapitel i skolens historie, for her blev nabo-institutionen med vuggestue og børnehave en del af Glamsbjerg Fri- og Efterskole og fik navnet Glamsbjerg Børnehus. Hus og legeplads blev renoveret, og i 2023 påbegyndes en tilbygning.

P1834256

Den kombinerede skole

I børnehuset er der plads til 14 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

I friskolen går der elever fra 0. klasse til og med 9. klasse. Der er én klasse på hver årgang. 

I efterskolen går der elever i 9. og 10. klasse, svarende til 4 klasser eller hold.

Friskolen og efterskolen mødes til fælles morgensang og har nogle emnedage sammen i løbet af skoleåret, mens fx undervisning, måltider og de fleste arrangementer kører hver for sig.

I forskellige sammenhænge nyder både børn og voksne godt af, at vi kan samarbejde på kryds og tværs. Nogle af de ældste elever i friskolen er med på efterskolens fodboldlinje, børnene i børnehuset kender skolen godt allerede, inden de begynder at gå i skole, efterskolens pædagoglinje er med i arbejdet i vuggestue, børnehave og SFO, ligesom fungerer som ekstra hænder i indskolingens klasser en gang om ugen. Og skolens medarbejdere nyder godt af at have mange forskellige kollegaer at lave sparring.

Når to skoler deles om faglokaler, køkkenfaciliteter, ledelse, administration og om nogle af lærerne, har det den fordel, at vi kan udnytte vores ressourcer godt. Det kommer os alle sammen til gode.

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256