Fag og undervisning

Skærmbillede 2023 05 18 Kl. 08.49.21

VI LÆRER FORSKELLIGT

Vi lægger stor vægt på den grundlæggende indlæring i humanistiske såvel som i naturvidenskabelige fag, ligesom vi prioriterer den praktisk-musiske fagrække højt.

Ifølge friskoleloven skal skolen tilbyde en undervisning, der står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet med dette varetages af en tilsynsførende, der forestår det eksterne tilsyn.

På friskolen dyrker vi fællesskabet, mens vi stimulerer den enkelte! Vi vil de fælles oplevelser og den fælles undervisning, men vi giver samtidig rum for forskellige tilgange til læring, således at hver enkelt elevs læringsstil bliver periodisk tilgodeset, enten via den måde undervisningsrummet er indrettet på eller via den måde undervisningen tilrettelægges på.

P1779044

Almene fag

Igennem hele skoleforløbet prioriterer vi at have et godt og solidt timetal i dansk og matematik. Har eleverne det grundlæggende på plads i disse fag, har de gode forudsætninger for at lære i de andre fag også.

I den boglige fagrække er der desuden engelsk, tysk, historie, kristendom og natur/teknologi, som i overbygningen afløses af fysik/kemi, biologi og geografi, og her kommer der også samfundsfag på skemaet.

I 7.- 9. klasse er undervisningen tilrettelagt således, at eleverne efter 8. klasse kan aflægge folkeskolens prøve i billedkunst og i 9. klasse folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) i alle prøvefag.

Du kan se en oversigt over friskolen fag her.

Idræt

Allerede i 0. klasse er eleverne i vores gymnastiksal i to lektioner om ugen, og fra 1. klasse er det decideret idræt, der står på skemaet til og med 9. klasse, hvor det er et af de prøvefag, der kan udtrækkes.

I 4.-5. klasse bliver eleverne tilbud svømmeundervisning i vinterhalvåret mellem efterårsferien og påske.

I overbygningen er der altid forskellige former for idrætsvalgfag, og der er næsten altid elever fra 8.-9. klasse med på efterskolens fodboldlinje. Her deltager de naturligvis også i de fodboldkampe, der spilles mod andre skoler.

65870115 920363824973524 6843172908840255488 N
241740712 1542690662740834 2728916043041629087 N

Praktisk-musiske fag

Fra og med 1. klasse får eleverne musik og billedkunst på deres skema.

I 3. klasse kommer flere praktisk-musiske fag til, nemlig sløjd, madkundskab og håndarbejde, som eleverne har i et 3-delt turnusforløb sammen med 4. klasse. I 5. og 6. klasse har eleverne billedværksted, sløjd, hjemkundskab, håndarbejde, billedkunst og drama i et turnusforløb, så de i alt har 6 lektioner med praktiske-musiske fag på deres skema.

I 7. og 8. klasse har eleverne 2 lektioner med billedkunst på skemaet, og sammen med 9. klasse har de desuden mulighed for at vælge mellem en bred vifte af valgfag.

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256