Dagligdag

311566660 542535834544672 7097411376519507921 N
Glamsbjerg Fri Ogefterskole 2020 03087

Hverdag i fritteren

I Fritteren er vi 4 pædagoger.

Der en kontaktpædagog tilknyttet hver klasse i indskolingen. Kontaktpædagogen har et særligt øje på børnene i klassen og deltager i møder omkring klassen og det enkelte barn. Kontaktpædagogen er ligeledes med, når børnene skal på koloni, og det vil som regel være kontaktpædagogen, forældrene henvender sig til, hvis der er noget omkring barnet, de gerne vil drøfte.

Når børnene har fri fra skole, krydser vi dem alle af på en liste, så vi har styr på hvem, der er i Fritter den pågældende dag. Lige så vigtigt er det, at børnene får sagt farvel til én fra personalet, inden de går hjem.

Eftermiddagsmad

I Fritteren får børnene eftermiddagsmad mandag-torsdag. Det er skolens køkken, der tilbereder den mad, vi får om eftermiddagen. Fredag skal børnene selv have eftermiddagsmad med.

Alle klasserne har mulighed for at spise mellem kl. 14 og 15, og det foregår i fællesrummet. Dog er det sådan, at 0. klasse i de første måneder hver dag samles i klassen.

Fællesskab og forventninger

Fritteren har en del faste traditioner, fordi der heri ligger en stor styrke og en stor glæde. Her er tale om tilbagevendende arrangementer, der ofte knytter sig nogle bestemte aktiviteter til, og herigennem opleves genkendelsens glæde, som regel for både børn og voksne. I tiden op til den enkelte begivenhed føler vi som ofte forventningens glæde, og den er for både børn og voksne en stor drivkraft i det gode liv.

Det er de faste traditioner, der er med til at binde os sammen både som familie og i andre sammenhænge. Traditioner er med til at skabe et stærkt fællesskab, og denne fællesskabsfølelse tager vi med os ud i hverdagen i de sociale sammenhænge, vi færdes i.

Fritterens traditioner

Vores traditioner spænder vidt. Vi har traditioner, der er bestemt ud fra årets gang, fx høstuger, halloween, børnejulefrokost, koloni og galla, som er vores afslutningsfest for 3. klasse. En del af vores andre traditioner er bestemt ud fra temaer og er blevet til vores egne Fritter-traditioner. De er af meget forskelligt indhold for at tilgodese alsidighed og mangfoldighed, men fælles for dem er, at de er med til at skabe fællesskabsfølelse og forventningens glæde. Det kan fx være Mooncar-race, rundbold- og fodboldturnering, skrammeldage og talentshow.

P1592217

Særlige aktiviteter for 3. klasse

Børnene fra indskolingens ældste klasser har et andet behov for aktiviteter end de yngste. Det tilgodeser vi ved at igangsætte særlige aktiviteter og ture ud af huset for dem. Aktiviteterne afstemmes med børnenes ønsker, som de giver udtryk for på børnemøderne. Det kunne være bowling, en tur i skøjtehallen eller zoo, blot for at nævne et par stykker.

Solhytten er de ældste børns klubhus, som de har mulighed for at indrette og brug i det omfang, de har lyst til det. Det er også i og omkring Solhytten, at mange af deres planlagte aktiviteter foregår.

Samarbejde med Børnehuset

Vi samarbejder med Glamsbjerg Børnehus om bl.a. pasning i ydertidspunkter og i ferier til gavn og glæde for både børn og voksne begge steder. I ferier, hvor der ikke er så mange børn, hverken i SFO eller Børnehus, er det dejligt, at børnene fra begge afdelinger kan være sammen.

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256