Velkommen
i Kridthuset

Når eleverne er færdige med 3. klasse, synges de ud af Solhuset. De hører nu til mellemtrinnet sammen 5. og 6. klasse. Mellemtrinnet holder til i Kridthuset, som er et selvstændigt hus bestående af et fælles indgangsparti og et stort gangareal med plads til garderobe og gruppeborde. Derudover er der 3 store og lyse klasseværelser, én til hver klasse. Omkring Kridthuset er der forskellige opholds- og legemuligheder, bl.a. en multibane.

P1954962
P1954956
P1976635

Midt imellem store og små 

For børn i denne alder har man opfundet begrebet Tweens, der refererer til, at man er ’in between’ - midt imellem – små børn og teenagere. Det kan godt være en forvirrende alder, og derfor er vi optaget af, at eleverne har et godt tilhørsforhold.

Eleverne i 4. klasse bevarer forbindelsen til kammeraterne i 3. klasse, idet de har idræt og flere praktisk-musiske fag sammen.

Eleverne i 5. og 6. klasse har ligeledes idræt og praktisk-musiske fag sammen, mens alle 3 klasser i Kridthuset blandt andet arbejder sammen i emneuger og på emnedage.

Eleverne

Tweens bliver ofte beskrevet som børn med indre kaos, der søger ydre x-faktor. Under alle omstændigheder tweens årene er en udviklingsperiode, der byder på mange glæder, men også mange udfordringer og bekymringer.

Skolen er det sted, din tween opholder sig flest timer på en dag. I Kridthuset vil vi derfor møde børnene, hvor de er i deres identitets- og modningsproces.

P1592217

Kridthuslærerne arbejder på at skabe rum for udvikling med fokus på både faglige, personlige og sociale mål.

Vi vil motivere eleverne til gradvist at tage et øget medansvar for skolelivet og det forpligtende fællesskab, og sideløbende med de faglige mål går vi efter at udvikle den enkelte elevs selvværd, spontanitet, tolerance, nysgerrighed, engagement, fantasi og indlevelsesevne.

P1954932

Fagene 

Alle fag er vigtige, både de boglige og de praktisk-musiske. Dansk og matematik er fag, der gennem hele skoleforløbet har en solidt timetal, og sådan er det også på mellemtrinnet

Foruden dansk og matematik har 4., 5. og 6. klasse engelsk, tysk, natur/teknologi, kristendom og historie, der ofte forløber som fortællefag, idræt, musik, billedværksted, sløjd, hjemkundskab og håndarbejde. I 5. og 6. klasse er der desuden dramaundervisning.

Eleverne i 4. og 5. klasse har derudover mulighed for at gå til svømmeundervisning en gang om ugen fra efterårsferien og frem til påske.

P1790939
P1790827

Fællesskabet

Det er vigtigt, at vi i Kridthuset kender hinanden og er trygge sammen. Vi skal være opmærksomme på fællesskabet, – ikke mindst når det drejer sig om tweens, elever med begyndende pubertet og deraf følgende usikkerhed og sårbarhed, hvad angår identitet, kammerater, evner og formåen.

Eleverne i teamet skal mærke, at de voksne er fælles om børnene og huset.  Vi laver rammer og retningslinjer for at skabe tryghed i hverdagen, og vi sørger for at lave en masse ting sammen, der kan styrke fællesskabet og sammenholdet både i og på tværs af klasserne. 

Mellemtrinnet har repræsentanter fra deres klasser i skolen elevråd.

P1976648
P1965024
71272242 979901302353109 5665248660141637632 N

Aktiviteter og arrangementer
4.-6. klasse

De fleste af vores arrangementer og traditioner har vi fælles med resten af skolen. Dem kan du læse mere om under Traditioner, og du kan se datoer herunder.

Traditioner   Skoleåret

Her nævnes blot de arrangementer, hvor der sker noget særligt for klasserne på mellemtrinnet:

Juletræsfest

En af årets store begivenheder er vores Juletræsfest. Den er for eleverne i børnehaveklassen til og med 6. klasse og deres familier, som også står for det praktiske arbejde på denne aften. Det er et af skolens mest traditionsrige arrangementer, som bl.a. indeholder julesang omkring træet, sanglege og Den Store March.

Pyjamasparty

I løbet af efteråret har mellemgruppen sin pyjamasfest, som 6. klasse planlægger. Der er fællesspisning kl. 17.30, hvor alle har medbragt mad til det fælles tagselvbord. Det er Glamsbjerg flotteste tagselvbord! Vi har nattøj på og måske hovedpude og sovedyr med. Efter spisningen er der diskotek og underholdning planlagt af 6. klasse. De har desuden ansvaret for en bod, hvor man kan købe slik og drikkelse.

Teateroplevelser

Nogle gange tager Kridthuset på en fælles teatertur. Ofte er det Odense Teaters familieforestilling, der bliver valgt, og som regel arrangerer klasselærerne forældrekørsel til disse udflugter.

Det er en hyggelig fælles oplevelse, som giver god inspiration til elevernes eget arbejde med teater i forbindelse med faget drama og i processen omkring Musicalion.

Sommerlørdag

Den sidste skolelørdag før sommerferien kalder vi sommerlørdag. Her tager 3. og 6. klasse afsked med deres team, for nu skal de rykke op i henholdsvis Kridthuset og Overbygningen. Forældre og søskende er velkomne til at deltage i dagen.

253805644 1581567778853122 7903438064462845726 N

Koloni og lejrskole

4. og 5. klasse tager på koloni med to overnatninger i slutningen af skoleåret. Nogle gange sammen, andre gange hver for sig, og nogle gange ligger vi i telt, andre gange bor vi i hytter.

De praktiske opgaver, som f.eks. madlavning løser vi i fællesskab, så der er rige muligheder for at øve sig i samarbejde. Vi bruger de nære omgivelser som udgangspunkt for en masse fælles aktiviteter og oplevelser.

I mange år har det været en tradition, at 6. klasse er på Bornholm i juni, og vi indlogerer os som regel på Svaneke Vandrerhjem, som er et rigtig godt sted at bo. Lejrskolen er en tur med 4 overnatninger, så der er god tid til at udforske øen.

Det er en lejrskole, hvor der er rig mulighed for at lære hinanden at kende på nye måder, og sammen får nye oplevelser og møde nye udfordringer.

Læs mere

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256