Medarbejdere

Ledelse og kontor

HG

Henrik Gräs (HG)

Forstander

P2111078

Gitte Jørgensen (GJ)

Viceforstander, Gitte er skolens viceforstander og daglig leder af efterskolen.

Lau

Lau Storm Jensen (LJ)

Afdelingsleder i friskolen

ZD

Zahra Dashti (ZD)

Leder af Børnehuset, Zahra er leder af Glamsbjerg Børnehus, som er en del af skolen og består af vuggestue og børnehave.

P2033965 2

Daniel Bagger Frydenlund (DBF)

SFO-leder

P2033958 2

Mariann Rabølle

Sekretær, Mariann er skolens sekretær, og det er ofte hende, du taler med, når du ringer til skolen.

P2033959 2

Trine Grønnegård (TG)

Bogholder

Undervisere

AP

Anne Poulsen (AP)

Lærer, Anne er primært efterskolelærer, men underviser også i billedkunst i friskolens overbygning.

P2111075

Anette Vraakjær (AV)

Lærer, Anette er primært lærer i efterskolen, men har også forskellige kreative fag i friskolen.

P2111079

Carsten Janum (CJ)

Lærer, Carsten underviser i matematik, samfundsfag, fysik og andre naturfag i overbygningen.

HB

Helle Bjørn (HB)

Lærer, Helle er en del af indskolingsteamet, hvor hun bl.a. underviser i dansk og natur/teknologi. Helle er læsevejleder, samt en af skolens inklusions- og støttekoordinatorer.

P2033979 2

Julie Præstkær Jørgensen (JJ)

Lærer

P2033966

Kristine Frandsen (KF)

Lærer

Lene Birgitte Larsen (LBL)

Uddannelsesvejleder

LN

Lisbeth Nielsen (LN)

Lærer, Lisbeth underviser bl.a. i matematik, natur/teknologi og håndarbejde. Lisbeth er matematikvejleder, samt en af skolens inklusions- og støttekoordinatorer.

P2111073

Lise Birkenfeldt Nielsen (LIB)

Lærer

P2033967

Louise Lindegaard Rye (LLR)

Lærer

MC

Mette Kostelecka (MC)

Lærer, Mette underviser bl.a. i dansk, matematik, natur/teknik og friluftsliv.

MAM

Marianne Lauritsen (ML)

Lærer, Marianne underviser bl.a. i dansk og tysk. Marianne er desuden lærerrepræsentant i elevrådet, samt skolens lærerrådsformand.

P2033983 2

Martina Nielsen (MN)

Lærer, Martina underviser i dansk, idræt og madkundskab. Hun er en del af Kridthusteamet, hvor hun også er klasselærer.

P2111081

Peter Sippel (PS)

Lærer, Peter tilhører overbygningsteamet, hvor han bl.a. underviser i matematik, fysik, historie og kristendom. Peter er desuden en af skolens it-ansvarlige.

RO

Morten Rohde (RO)

Lærer, Morten er en del af Kridthusteamet med elever fra mellemtrinnet, hvor han bl.a. underviser i engelsk, historie, kristendom og sløjd.

RS

Rikke Kalhøj Schultz (RS)

Lærer, Rikke er klasselærer i indskolingsteamet og underviser bl.a. i dansk, billedkunst, engelsk og idræt.

Tina Tofting (TT)

Børnehaveklasseleder, Tina er klasselærer i 0. klasse og en del af indskolingsteamet.

Pædagoger

P2033960

Pernille M. Jensen (PJ)

Pædagogisk assistent, Pernille er pædagogisk assistent og støtte i indskolingsteamet.

AJK

Anne Jakobsen (AJK)

Pædagog, Anne er pædagog og ansat i skolens SFO.

GP

Gitte Porsmose (GP)

Pædagog, Gitte er pædagog og ansat i Solhusets SFO.

MHP

Michelle Wikkelsøe (MW)

Pædagog, Michelle er pædagog og ansat i skolens SFO.

Køkken

CN

Charlotte Nielsen (CN)

Køkkenleder, Charlotte er uddannet kok og skolens køkkenleder. Charlotte er desuden kostvejleder.

MA

Mette Tolberg (MA)

Kok, Mette er uddannet kok og ansat i skolens storkøkken. Mette underviser desuden på efterskolens kokkelinje.

Sandra Bloss Albæk (SAL)

Køkkkenassistent, Sandra er køkkenassistent og ansat i efterskolens køkken.

DJ

Ditte Jacobsen (DJ)

Cater, Ditte er cater og ansat i efterskolens køkken.

Rengøring og pedel

SF

Steffen Frydendal (SF)

Pedel, Steffen er skolens pedel og leder pedel- og rengøringsafdelingen.

Stig Nykjær Jensen (SNJ)

Pedelmedhjælper

CA

Conny Andersen (CA)

Rengøringsassistent, Conny har gennem mange år været rengøringsassistent på skolen.

DP

Dorthe Pagh (DP)

Rengøringsassistent, Dorthe Holm er en af skolens rengøringsassistenter

Sundhedsansvarlig

HGS

Helle Gram Sørensen

Skoleterapeut, Helle er uddannet psykoterapeut og kan holde samtaler med skolens elever, hvis der er behov.

SB

Susanne Beiskjær (SB)

Skolesundhedsplejerske, Susanne er skolesundhedsplejerske og ansat i Assens Kommune.

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256