Lektier og prøver

59670500 884538968556010 1478962140017590272 N

Ingen lektier før 7. klasse

Børn skal kunne komme i skole uden at skylde skolen noget.

Den lektiefri børneskole betyder, at læreren ikke rutinemæssigt giver lektier for. Som udgangspunkt skal man kunne nå at lære det, der skal læres i det tidsrum, barnet går i skole.

Skolen kan dog altid, i samarbejde med forældrene, lave individuelle aftaler om hjemmearbejde og ekstra træning af specifikke færdigheder, som f.eks. læsning.

P1779137

Det faglige udbytte

Jamen, lærer børnene så det de skal? Ja! Det viser bl.a. vores samarbejde med gymnasiet og de karakterer, vores afgangselever får ved de afsluttende prøver, hvis man er interesseret i den talmæssige side af sagen.

At komme til at lege eftermiddagen væk må aldrig være et problem i børneskolen på Glamsbjerg Friskole. Læringen skal bygges på motivation og nysgerrighed. Vi vil altid opfordre til at arbejde videre derhjemme, når man har tid og lyst, vise skolesager til far, læse højt for mor, øve tabeller med bedstemor eller se på landkort med bedstefar. Det faglige udbytte er stort, når man er motiveret, og det er rart, at man kan beskæftige sig med skolen, når det passer ind i familiens rytme.

I praksis betyder det

  • At hjemmearbejdet for elever til og med 6. klasse er baseret på individuelle aftaler mellem skole og hjem.
  • At det ikke altid er de langsomme elever, der har lektier for.
  • At den daglige undervisning ikke er baseret på hjemmearbejde.
  • At alle elever har et fælles udgangspunkt og møder hver dag uden dårlig samvittighed
  • At skolen forventer, at forældrene interesserer sig for børnenes faglige udvikling ved jævnligt at læse, regne, snakke og undre sig sammen med deres børn.

Lektier i overbygningen

Fra 7. klasse begynder eleverne at få lektier for. De er som oftest ret motiverede for det på dette tidspunkt, og det er i løbet af overbygningen, at de skal vænne sig til hjemmearbejde, for det vil de også møde på deres ungdomsuddannelse. Vi bestræber os på at give dem gode værktøjer, så de i løbet af overbygningen forberedes på overgangen fra elev til studerende.
Vi tilbyder i perioder lektiecafé for 7.-9. klasse en gang om ugen, hvis der er interesse for og opbakning til det.

Prøver i overbygningen

Undervisningen i overbygningen er tilrettelagt sådan, at eleverne kan aflægge prøve i billedkunst efter 8. klasse og Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) efter 9. klasse i fagene dansk, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og idræt. Derudover er der praktisk-musiske eller kreative valgfag på skemaet i minimum to lektioner om ugen.

Tysk er et såkaldt tilbudsfag; dvs. det er ikke obligatorisk at have tysk, men vi anbefaler det til næsten alle elever fra og med 7. klasse, da det som oftest er forudsætningen for, at de kan ønske en gymnasial ungdomsuddannelse.

Billedkunst som prøvefag

Billedkunst er et af de fag, der fylder meget på skolen, og eleverne har det på deres skema allerede fra 1. klasse.

Ved afslutningen af 8. klasse skal eleverne til deres første prøve, nemlig en prøve i billedkunst. Prøven er en del af de samlede afgangsprøver. Eleverne har som nævnt haft billedkunst på deres skema siden 1. klasse, og i 7. og 8. klasse har de både faget i en årlig emneuge og i 2 lektioner om ugen.

Kunst og designlinjen

Indmeld dit barn

Når du melder dit barn ind, er det vigtigt, at du kender til skolens værdier. Kontakt gerne skolen og aftal et besøg, inden du tager din beslutning.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

P1834256