Boglige fag

Boglige fag

Igennem hele skoleforløbet prioriterer vi at have et godt og solidt timetal i dansk og matematik. Har eleverne det grundlæggende på plads i disse fag, har de gode forudsætninger for at lære i de andre fag også.

I den boglige fagrække er der desuden engelsk, tysk, historie, kristendom og natur/teknologi, som i overbygningen afløses af fysik/kemi, biologi og geografi, og her kommer der også samfundsfag på skemaet.

I 7. – 9. klasse er undervisningen tilrettelagt således, at eleverne efter 9. klasse kan aflægge folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) i fagene dansk, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og idræt.