Dagsrytme

En god start på dagen

Hver dag starter med fælles morgensang i foredragssalen. Morgensang er en vigtig del af skolens liv. Her mødes alle elever og lærere hver dag.

Her synges en sang eller to, der gives meddelelser om stort og småt vedrørende skolens daglige liv, der efterlyses forsvundne vanter, der fortælles og optrædes.

En gang imellem er der optræden ved elever eller klasser. Det er en god erfaring at have med i bagagen, at man allerede fra de mindste klasser øver sig i at stå på en scene og optræde foran mange mennesker. Og publikum bakker op. De store har selv prøvet og synes, at de mindre elever er søde og dygtige. Og når det er de store, der er på scenen, sidder de mindste med store øjne og kigger beundrende på.

Dagsrytmen på GFE

08.30 – 08.40    Morgensang

08.40 – 10.10    Undervisning

10.10 – 10.30    Frikvarter

10.30 – 12.00    Undervisning

12.00 – 12.30    Frikvarter

12.30 – 14.00    Undervisning

14.00 – 14.45    Undervisning