Et anderledes forår for det praktiske personale

I starten af 2020 blev verden ramt af Covid-19. Derfor blev det et meget anderledes forår i skolens historie, og vi har bedt Katja skrive en række artikler om, hvordan det har set ud, set fra de forskellige afdelinger i skolen.

Hymne til GFE’s tekniske og administrative personale!

De sidste måneder har været præget af forskellige udmeldinger, nye arbejdsmetoder, usikkerhed og en enorm arbejdsbyrde, hvis man er en af dem, som arbejder som TAP’er (teknisk og administrativt personale) på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Hele landet har stået for omstillinger og nye former, og der har været mange praktiske ændringer i forhold til regler omkring rengøring og sterilitet. Her har især TAP’erne været på overarbejde.

Hver eneste dag laver pedeller og rengøring 2-3 punktrengøringer af hele skolen, hvilket blandt andet indebærer, at alle håndtag, borde, stole, bord-bænkesæt, gynger, gyngetov osv. (her kan man selv forestille sig alle de resterende punkter) skal rengøres og sprittes af.

Opstillinger af borde og stole har måttet gennemtænkes og stilles anderledes.

Alle lokaler og udendørsområder er taget i brug.

Store elevgrupper kan ikke være sammen på samme tid af hensyn til eventuel smittefare, så de er i stedet inddelt i mindre grupper, som dermed selvsagt bruger flere arealer oftere. På den måde er der flere arealer, der skal gøres rent og sprittes af oftere.

TAP’erne har ikke ligget på den lade side de sidste måneder. Faktisk er samtlige arealer inde og ude dagligt rengjort og sprittet af 2-3 gange.

Steffen fortæller, at hvis der er noget, som han virkelig har lært, så er det at være omstillingsparat. Alle vanlige opgaver er omstruktureret og flere arbejdsopgaver er udskudt, da rengøring og afspritning er højeste prioritering.

Hver gang gruppen af TAP’er med Steffen i spidsen har fundet fodfæste med de nye retningslinjer og har fået bygget en struktur op, så bliver de på ny tacklet, da retningslinjerne fra ministeriet ændres.

Steffen minder også om det store etiske ansvar, som hver enkelt har. Hvis ikke alle vasker hænder og overholder de givne retningslinjer, så kan det store rengøringsarbejde ikke forhindre smitte alligevel. Han fortæller, at alle faktisk er gode til at tage hensyn og udvise omsorg for hinanden. På afstand.

Hvor er det godt, at skolens tapre TAP’er snart går en lang og rolig sommerferie i møde. Det er velfortjent.

Katja Eva Klitgaard

Find de andre artikler i serien via boksene til højre.