Friskolens traditioner

Aktiviteter og arrangementer

Friskolen har mange traditioner, hvoraf nogle af dem gælder for hele skolen, mens andre tilhører enkelte klasser eller teams. Herunder har vi forsøgt at lave en alfabetisk oversigt over dem, men kommer du i tanke om flere, der bør beskrives her, er du velkommen til at kontakte os.

Børnenes dag

Børnenes dag er et årligt arrangement for hele Glamsbjerg. Det er ikke friskolen, der står bag arrangementet, men Foreningen “Børnenes dag”. Arrangementet bygger på mange frivillige kræfter, og en del friskoleforældre giver en hånd med til, ligesom friskolen, SFO’en og Børnehuset som oftest deltager.

Se billeder fra Børnenes dag her.

Fastelavn

Fastelavn er en fælles emnedag for både Børnehuset og Friskolen. Det er et nyt tiltag, så en nøjere beskrivelse af dagen, vil komme senere.

Du kan se billeder fra fastelavn på Glamsbjerg Friskole her.

Ferier og fridage

Vi følger som regel feriekalenderen for skolerne i Assens Kommune, for busserne kører kun, når de kommunale skoler har åbent. Elever og forældre kan se ferieplanen for det aktuelle skoleår via elev- og forældreintra.

Du kan se billeder fra vores årlige sommerferieafslutning her.

Første skoledag

Første skoledag efter sommerferien er en klasselærerdag, som begynder med morgensang og slutter kl. 12. De alleryngste elever i 0. klasse møder først kl. 9.30 og har som regel deres forældre med, mens resten af skolen møder kl. 8.30.

Galla i SFO

I foråret afholdes gallafest i Solhuset. Ved Gallafesten er 3. klasse æresgæster, da de efter skoleåret går ud af Solhuset og dermed SFO’en. Festen er for alle i Solhuset med forældre. Den afholdes typisk en torsdag aften kl. 18 og foregår som oftest i skolens spisesal.
Der opfordres til at bakke op om arrangementet, selvom man ikke går/har barn i 3. klasse, så børnene kan blive fejret på ordentlig vis, med masser af gæster.

Du kan finde billeder fra SFO’ens galla her.

Gamer-event for overbygningen

En eller to gange om året afholdes der gamerevent for overbygningen. Man mødes sidst på eftermiddagen fredag, hvor alle medbringer spillegrej; fjernsyn, computere, spillekonsoller mm.

Gavetraditioner

Ved fødselsdage, enten holdt i klassen eller hjemme privat, gives en gave med antal kroner svarende til klassetrin; dvs. i 0. og 1. klasse giver man 1 krone i gave, i 2. klasse 2 kroner osv. Mønten pakkes ind på en sjov, fin, spændende eller opfindsom måde, hvilket bliver gaven i sig selv. Fantasien har her frit spil. Pengene kan bages ind i en bolle, puttes i en oppustet ballon, limes på en tegning eller camoufleres på en hidtil uset måde 🙂

GFE-dag

Fælles motions- og legedag for hele skolen, inkl. efterskolen, hvor store og små elever fordeles ud på hold. De større børn hjælper de mindre børn. Der arrangeres forskellige aktiviteter med fokus på motion, samarbejde og fællesskab. Det er en af de dage, hvor der bliver grint meget, og mange af de små elever får venner i de større klasser.
Vi slutter af i salen med stemningen i top og kåring af det hold, der fik flest point.

Se billeder fra GFE-dag her.

Juleridag

Lige omkring 1. december er juleridag på skolen. Overalt på skolen er der forskellige kreative værksteder, som eleverne har valgt sig ind på. Eleverne arbejder på blandede hold og er fælles om at pynte hele skolen op. Værkstederne, hvor der produceres kager og konfekt, er altid de mest populære. Heldigvis deles der gavmildt ud af godterne til alle de andre elever. Når vi går på juleferie, kan man tage sin julepynt med hjem og glæde sig over det derhjemme.

Se hvordan vi juler her.

Juleafslutning

Den sidste skoledag i december er en klasselærerdag med juleafslutning på programmet. Efter hygge i klasserne går vi midt på formiddagen til Glamsbjerg Kirke og ender juleafslutningen her. En elev læser op fra juleevangeliet, præsten fortæller for eleverne, og så bliver der naturligvis sunget julesalmer.

Juletræsfest

Fredagen inden juleferien afholdes en traditionel juletræsfest for 0.-6. klassetrin, som regel kl. 17. Vi danser om juletræet, synger julesalmer, leger sanglege og julemanden kommer forbi og deler godteposer ud. Der er kaffe og æbleskiver, så ingen behøver at gå sulten hjem. Aftenen sluttes af med den store julemarch, som ledsages af levende musik. Der danses i kæde rundt på hele skolen, og vi kommer endda ned i Steffens kælder og møder den farlige krokodille.
Det er en aften med meget aktivitet, så forældrene kan tage hjem med trætte og rødkindede børn.

Se billeder fra den traditionsrige juletræsfest her.

Koloni

Solhuset tager på koloni hvert år, lige inden sommerferien. Det ene år er hele huset af sted sammen, og det andet tager klasserne af sted hver for sig. Der er tradition for at forældre eller bedsteforældre ved hjemkomst står på skolens parkeringsplads kl.12 med flag og tager imod alle de glade, trætte og spændte børn. SFO’en har åbent, men de anbefaler at børnene bliver hentet.

I Kridthuset tager 4. klasse og 5. klasse på koloni sammen i 3 dage. Også her onsdag til fredag. Det ene år kører vi med bus, det andet bor vi i cykleafstand.

I 6. klasse går turen til Bornholm 1 uge om foråret. Skolen betaler turen, så der er kun udgifter til lommepenge. Vi bor på vandrerhjem i Svaneke og tager på ture rundt på øen.

I 9. klasse tages der på lejrskole 1 uge om efteråret, typisk til en europæisk storby. Skolen betaler turen, så der er kun udgifter til mad og lommepenge.

Når turene går til Bornholm eller en europæisk storby sørger forældre for transport til og fra banegården.
Derudover tager 8. klasse på en en-dags tur til København og besøger bl.a. Folketinget. Denne tur betales af elever/forældre.

Se koloni-billeder her.

Konfirmation og Blå mandag

Mange elever i 7. klasse vælger at blive konfirmeret, og de fleste af dem tilhører Køng Sogn. I samarbejde med præsten i Køng afsætter vi to lektioner på skemaet for 7. klasse til konfirmationsforberedelse. Vi har ingen indflydelse på konfirmationsdatoen, men den har i en årrække ligget i St. Bededagsferien, og der har været Blå mandag den efterfølgende mandag.

Lejrskole

Der er lejrskole i hhv. 6. og 9. klasse.

I 6. klasse går turen til Bornholm og finder som regel sted i juni måned, og 9. klasse tager på en uges lejrskole om efteråret, typisk til en europæisk storby.

Hvad enten turen går til Bornholm eller en europæisk storby sørger forældre for transport til og fra banegården.

Se billeder fra vores lejrskoler her.

Morgensang

Hver morgen mødes lærere og elever til samling og morgensang. Der gives beskeder og information generelt eller til dagens undervisning. Der synges et par sange fra sangbogen og siges fader vor og indimellem optræder elever med sang, musik eller andet. Det kan medvirke til, at børnene får lyst til og mod på at stille sig op og præsentere noget for en større forsamling.
Forældre er altid velkomne til at deltage i morgensang. En morgensang varer ofte 15 til 20 min.

Musicalion

Musical for hele skolen. Skolens lærere sætter de overordnede rammer/overskriften, mens de enkelte klasser laver deres egen “del af forestillingen”. De enkelte klassers optræden bindes sammen af sange og musik, så forestillingen kommer til at fremstå som en helhed. Vi bruger godt en uge på det og slutter af med forestillinger onsdag og torsdag formiddag og aften. Der er tilmelding til forestillingerne, og vi opfordrer til, at man vælger en formiddagsforestilling, hvis man har mulighed for det. Forestillingen varer ca. 1½ – 2 timer.
Forældre bliver ofte spurgt om hjælp til at sørge for lidt ”håndmad” til børnene, da alle bliver på skolen under forestillingen og er med i den afsluttende sang.
Eleverne kan forvente at få tidligere fri efter formiddagsforestillingerne onsdag og torsdag, da de skal møde igen til aftensforestillingerne. Fredag har alle fri klokken 12. Efter formiddagsforestillingerne kan elever i 0. kl. – 3. kl. gå i SFO, mens øvrige elever må blive på skolens område indtil der er mulighed for hjemtransport. De må også tage hjem efter aftale.

Du kan se billeder fra Musicalion gennem årene her.

Praktik

Hvert år er både 8. og 9. klasse i en uges erhvervspraktik; 9. klasse i efteråret og 8. klasse i juni måned, hvor en del af deres lærere afholder afgangsprøver for 9. klasse og har censorarbejde. Eleverne skal sammen med deres forældre selv finde en praktikplads.

Skolelørdag

2 gange om året afholdes der skolelørdag (efterår og forår). Forældre og søskende deltager også på skolelørdage. Skolen giver kaffe og småkager.
Fra 0. til 6. er der undervisning i forskellige fag på programmet om efteråret, mens forårets skolelørdag er praktisk/musisk.
Overbygningen har ofte besøg af en foredragsholder, og såvel elever som forældre involveres i tankevækkende spørgerunder og evt. gruppearbejder.
Derudover er der skoleafslutning med klasselæreren lørdagen før sommerferien, hvor der også arrangeres fællesaktiviteter for hele skolen efter pausen. Her er der kaffe til de voksne og is til børnene.

Se billeder fra skolelørdag her.

Skolens fødselsdag

Skolen blev oprettet i 1898, og den har fødselsdag d. 1. maj .

Skolernes motionsløb

Som alle andre skoler i landet deltager GFE i skolernes motionsdag fredag inden efterårsferien. Forældre er velkomne til at deltage.
Eleverne løber på forskellige ruter rundt på skolens område og i det nære lokalområde. Antallet af omgange noteres, og der udstedes diplom til alle.
Dagen afsluttes med fællessang i salen.

Du kan se billeder fra de mange gange vi har deltaget i skolernes motionsløb her.

Teateroplevelser

I samarbejde med de andre skoler i nærområdet arrangerer vi, at der kommer teaterforestillinger til Glamsbjerg (som regel Glamsbjergskolen). Forestillingerne er som oftest henvendt til bestemte aldersgrupper, således at der er én forestilling for indskolingen, en anden for mellemtrinnet og en tredje for overbygningen.

Derudover tager Kridthusteamet hvert år eleverne på mellemtrinnet med på en teatertur til Odense.