Friskolens traditioner

Aktiviteter og arrangementer

Friskolen har mange traditioner, hvoraf nogle af dem gælder for hele skolen, mens andre tilhører enkelte klasser eller teams. Herunder har nogle forældre forsøgt at lave en alfabetisk oversigt over dem, men kommer du i tanke om flere, der bør beskrives her, er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdslørdage

En eller to gange om året indkalder vi forældrene til en arbejdsdag, som regel en lørdag, og nogle gange i forlængelse af en skolelørdag. Der vil være en liste af opgaver, man kan melde sig til, og man behøver ikke nødvendigvis være håndværker for at kunne bidrage. Arbejdsopgaverne varierer fra gang til gang, men kunne fx være syning af sangbogsbind eller udklædningstøj, etablering af legeområder, maling eller træbeskyttelse, kreative materialer til undervisningen, og så skal der naturligvis også være nogen til at sørge for forplejning til de hårdtarbejdende.

Se billeder fra arbejdslørdagher.

Bennys Badekar

Præsentation af de praktisk-musiske fag i indskolingen. Et arrangement hvor undervisningen er forlagt til om aftenen (kl. 19). Derfor forventes der deltagelse af børn og forældre.

Se billeder fra Bennys Badekar her.

Børnenes dag

Børnenes dag er et årligt arrangement for hele Glamsbjerg. Arrangementet har ikke noget med friskolen at gøre, udover at det foregår på skolens område, og flere af skolens faciliteter benyttes. Foreningen “Børnenes dag” står bag arrangementet, og det bygger på frivillige kræfter, og mange friskoleforældre giver en hånd med til arrangementet.

Se billeder fra Børnenes dag her.

Fastelavn

Når vi fejrer fastelavn på skolen, møder de yngste, deres lærere og SFO-personalet udklædte til morgensang, og de står for denne morgensangs underholdning. Det er et flot syn, når fire udklædte klasser er sammen og fører an i ”Kan du gætte, hvem jeg er”. Herefter slås katten af tønden, og der leges og hygges.

Mellemtrinnet holder sin egen fastelavnsfest en aften i februar med tøndeslagning og kåringer af bedste udklædning inden for forskellige kategorier.

Du kan se billeder fra fastelavn på Glamsbjerg Friskole her.

Ferier og fridage

Vi følger som regel Glamsbjergskolens feriekalender, for busserne kører kun, når de kommunale skoler har åbent. Elever og forældre kan se ferieplanen for det aktuelle skoleår via elev- og forældreintra.

Skoleåret 2017/2018 begynder mandag den 14. august 2017

Du kan se billeder fra vores årlige sommerferieafslutning her.

Friskoleaften

Friskoleaften er 1-2 aftener om året som arrangeres af bestyrelsen og afholdes for forældre og lærere på skolen. Der kan tages forskellige emner op, som er relevante i forhold til skolens pædagogik, aktuelle emner i forhold til læring/pædagogik eller andet. Aftenen medvirker til, at vi forældre kan have en aften med hyggeligt samvær og gode diskussioner. Af nylige emner kan nævnes “Den lektiefri skole” v/ Flemming B. Olsen samt Sund mad v. kokken Claus Dahl.

Første skoledag

Første skoledag efter sommerferien er en klasselærerdag, som begynder med morgensang og slutter kl. 12. De alleryngste elever i 0. og 1. klasse møder først kl. 9.30 og har som regel deres forældre med, mens resten af skolen møder kl. 8.30.

Første skoledag i skoleåret 2017/2018 er mandag den 14. august 2017.

Galla i SFO

I foråret afholdes gallafest i Solhuset. Ved Gallafesten er 3. klasse æresgæster, da de efter skoleåret går ud af Solhuset og dermed SFO’en. Festen er for alle i Solhuset med forældre. Den afholdes typisk en torsdag aften kl. 18, og foregår i telt udendørs. Ved fælles hjælp laves der mad på forhånd, stilles telt op, dækkes bord osv. Her skriver hver familie sig på opgaver, de ønsker at bidrage med. Hver familie medbringer selv bestik, tallerkener og glas. Drikkelse kan købes på stedet. Der opfordres til at bakke op om arrangementet, selvom man ikke går/har barn i 3. klasse, så børnene kan blive fejret på ordentlig vis, med masser af gæster. En dag er det ens eget barn der holdes Gallafest for.

Du kan finde billeder fra SFO’ens galla her.

Gammel Elevdag

Gammel Elevdag er en gensynsdag for tidligere elever samt tidligere og nuværende ansatte. Vi har fælles gensynsdag for både friskolen og efterskolen, og den ligger sidste lørdag i oktober.

Gavetraditioner

Ved fødselsdage, enten holdt i klassen eller hjemme privat, gives en gave med antal kroner svarende til klassetrin; dvs. i 0. og 1. klasse giver man 1 krone i gave, i 2. klasse 2 kroner osv. Mønten pakkes ind på en sjov, fin, spændende eller anden måde, hvilket bliver gaven i sig selv. Eksempelvis puttes pengene i en oppustet ballon, eller på en flot tegning, perleplade osv.

Geos Garage

Præsentation af praktisk-musiske fag for overbygningen samt efterskolen. Et arrangement hvor undervisningen er forlagt til om aftenen (kl. 19.30), og derfor forventes der deltagelse af eleverne.

Se billeder fra Geos Garage her.

GFE-motionsdag

Fælles motionsdag for hele skolen, inkl. efterskolen, hvor store og små elever fordeles ud på hold. De større børn hjælper de mindre børn. Der arrangeres forskellige aktiviteter med fokus på motion, samarbejde og fællesskab.

Se billeder fra motionsdag her.

Juleridag

Juleridag på skolen er som regel første hverdag i december eller sidste hverdag i november. Alle elever er fælles om at pynte op på hele skolen.

Se hvordan vi juler her.

Juleafslutning

Den sidste skoledag i december er en klasselærerdag med juleafslutning på programmet. Efter hygge i klasserne går vi midt på formiddagen til Glamsbjerg Kirke og ender juleafslutningen her. En elev læser op fra juleevangeliet, præsten fortæller for eleverne, og så bliver der naturligvis sunget julesalmer.

Juletræsfest

Fredagen inden juleferien holder vi vores traditionsrige juletræsfest for eleverne i 0.-6. klasse og deres familier. 6. klasse har pyntet det store juletræ med hvid pynt, og de og deres forældre står for den praktisk del af arrangementet med borddækning, kaffe og kage, afrydning og opvask.

Oprindelig lå juletræsfesten på Helligtrekongersaften eller tæt på denne, men det fleste har svært ved at trække sig op til at skulle jule mere på den anden side af nytår, så nu er den blevet en del af skolens juleafslutning.

Aftenen begynder kl. 19 med dans om juletræet til mange gode julesange, og herefter plejer vi at være så heldige, at julemanden kommer og deler godteposer ud. Mens der er kaffe, har de enkelte klasser valgt nogle sanglege, som løber af stablen i gymnastiksalen, og herefter er det tid til Den Store March. Når vi har været igennem det meste af skolen i sindrige kombinationer, sluttes aftenen af med en fællessang, som altid har været ”Altid frejdig”. Aftenen slutter som regel ved 21-tiden.

Se billeder fra den traditionsrige juletræsfest her.

Koloni

Solhuset tager på koloni hvert år, lige inden sommerferien. Det ene år er hele huset af sted sammen, og det andet tager klasserne af sted hver for sig. Dagene er fra onsdag til fredag. I Kridthuset tager 4. klasse og 5. klasse på koloni sammen i 3 dage. Der er tradition for, at forældre eller bedsteforældre ved hjemkomsten står på skolens parkeringsplads kl. 12 med flag og tager imod alle de glade, trætte og spændte børn. SFO’en har åbent, men anbefaler, at børnene bliver hentet kl. 12.

Se koloni-billeder her.

Konfirmation og Blå mandag

Mange elever i 7. klasse vælger at blive konfirmeret, og de fleste af dem tilhører Køng Sogn. I samarbejde med præsten i Køng afsætter vi to lektioner på skemaet for 7. klasse til konfirmationsforberedelse. Vi har ingen indflydelse på konfirmationsdatoen, men den har i en årrække ligget i St. Bededagsferien, og der har været Blå mandag den efterfølgende mandag.

Lejrskole

Der er lejrskole i hhv. 6. og 9. klasse. Udgiften til lejrskoler er inkluderet i skolepengene, så der er kun udgifter til lommepenge.

I 6. klasse går turen til Bornholm og finder som regel sted i juni måned, og 9. klasse tager på en uges lejrskole om efteråret, typisk til en europæisk storby.

Hvad enten turen går til Bornholm eller en europæisk storby sørger forældre for transport til og fra banegården.

Se billeder fra vores lejrskoler her.

Læsebånd

I perioder på et par uger 1-2 gange årligt bruges den første halve time efter morgensang på at læse på forskellige måder og i forskellige kontekster. Man kan f.eks. skulle læse højt for en mindre elev, så en elever fra eksempelvis 2. og 7. klasse bliver makkerpar.

Se billeder fra forløb med læsebånd her.

Morgensang

Hver morgen mødes lærere og elever til samling og morgensang. Der gives beskeder og information generelt eller til dagens undervisning. Der synges et par sange fra sangbogen og siges fader vor og indimellem optræder elever med sang eller musik. Forældre er altid velkommen til at deltage i morgensang. En morgensang varer ofte 15-20 min.

Mad & Motion

Dette familiearrangement foregår i samarbejde med Børnehuset Glamsbjerg. Det finder sted en gang om året i marts måned i tidsrummet kl. 17-19. Arrangementet starter med leg/fysisk aktivitet for både børn og voksne i gymnastiksalen på GFE. Køkkenet laver mad, som kan købes mod forudbestilling for et mindre beløb. Man spiser sammen, rydder op sammen, og arrangementet slutter, så også de mindste kan nå hjem og sove i ordentlig tid. Der er tradition for, at det er forældre der står for planlægningen af de fysiske aktiviteter i gymnastiksalen, og forældre opfordres til at melde sig til dette.

Se billeder fra Mad & Motion her.

Musicalion

Musical er for hele skolen. Skolens lærere sætter de overordnede rammer/overskriften, mens de enkelte klasser laver deres egen “del af forestillingen”. De enkelte klassers optræden bindes sammen af sange og musik, så forestillingen kommer til at fremstå som en helhed. Musicalion løber af stablen i halvanden uge om året, med forestilling for forældre onsdag og torsdag aften og for bedsteforældre om formiddagen de samme dage. Forestillingen varer ca. 1½ – 2 timer og begynder ca. kl. 18. Forældre bliver ofte bedt om hjælp til at sørge for mad til børnene i de mindre klasser, samt underholde dem i klasserne i ventetiden. 0.-3. klasse skal have deres indslag som de første, og de venter efterfølgende i klassen, hvor forældre melder sig til at passe ungerne og tage et let måltid mad med. Når forestillingen er færdig, hentes de små, så de kan være med til at takke af. Eleverne kan forvente at få tidligere fri efter formiddagsforestillingerne onsdag og torsdag, da de skal møde igen til aftensforestillingerne. Efter formiddagsforestillingerne kan elever i 0.-3. kl. gå i SFO, mens øvrige elever må blive på skolens område, indtil der er mulighed for hjemtransport. De må også tage hjem efter aftale.

Du kan se billeder fra Musicalion gennem årene her.

Praktik

Hvert år er både 8. og 9. klasse i en uges erhvervspraktik; 9. klasse i efteråret og 8. klasse i juni måned, hvor en del af deres lærere afholder afgangsprøver for 9. klasse og har censorarbejde. Eleverne skal sammen med deres forældre selv finde en praktikplads.

Skolelørdag

2 gange om året afholdes der skolelørdag (efterår og forår). Forældre og søskende deltager også på skole-lørdage. Her tager man selv madpakke og drikkelse med til hele familien. Skolen giver kaffe og småkager. Overbygningen har ofte besøg af foredragsholder, hvor såvel elever som forældre involveres i tankevækkende spørgerunder og evt. gruppearbejder. Derudover er der skoleafslutning med klasselæreren lørdagen før sommerferien, hvor der også arrangeres fællesaktiviteter for hele skolen efter pausen.

Se billeder fra skolelørdag her.

Skolens fødselsdag

Skolen har fødselsdag d. 1. maj

Skolernes motionsløb

Som alle andre skoler i landet deltager GFE i skolernes motionsløb fredag inden efterårsferien. Forældre er velkomne til at deltage.

Du kan se billeder fra de mange gange vi har deltaget i skolernes motionsløbher.

Spilmarathon for overbygningen

En eller to gange om året afholdes spilmarathon for overbygningen. Man mødes sidst på eftermiddagen fredag, hvor man medbringer spillegrej; fjernsyn, computere, spillekonsoller mm. samt sovegrej i tilfælde af, at man har brug for at sove lidt. Arrangementet slutter næste formiddag efter fælles oprydning. Man spiser aftensmad og morgenmad sammen.

Teateroplevelser

I samarbejde med de andre skoler i nærområdet arrangerer vi, at der kommer teaterforestillinger til Glamsbjerg (som regel Glamsbjergskolen). Forestillingerne er som oftest henvendt til bestemte aldersgrupper, således at der er én forestilling for indskolingen, en anden for mellemtrinnet og en tredje for overbygningen.

Derudover tager Kridthusteamet hvert år eleverne på mellemtrinnet med på en teatertur til Odense.

Tingfindermarked

Tingfindermarked ligger typisk i foråret og i forbindelse med en skolelørdag. På dagen kan man sælge/købe brugt legetøj, tøj, cykler osv. Der er mulighed for at have sin egen bod og sælge ud af gemmerne, eller komme og gøre et kup.

Du kan se billeder fra Tingfindermarkederne her.

Veras Værksted

Præsentation af de praktisk-musiske fag for Kridthusets (4.-6. kl.) Et arrangement hvor undervisningen er forlagt til om aftenen (kl. 19). Derfor forventes der deltagelse af børn og forældre.

Se billeder fra Veras Værksted her.

Åben morgensang

Den sidste fredag i måneden er der som regel “Åben morgensang”, hvilket betyder at naboer, tidligere elever, bedsteforældre osv. er velkomne til morgensang. Der synges flere sange end til almindelig morgensang.