Fritteren

Udeliv

Udeliv og børn hænger godt sammen. Undersøgelser viser, at børn, der er meget ude, er mere kreative og opmærksomme, har en bedre motorik og er mindre syge.

Læs mere

Børn i bevægelse

Fysisk aktive børn har ofte et bedre selvværd, en større selvtillid og flere sociale relationer. Fysisk aktivitet har også en positiv effekt på børns indlæringsevne og opmærksomhed.

Læs mere

Traditioner

Traditioner betyder både forventningens og genkendelsens glæde. Fritterens mange traditioner er med til at styrke fællesskabsfølelsen. 

Læs mere

Solhuset

Skolefritidsordningen, i daglig tale Fritteren, har til huse i Solhuset, hvor 0.-3. klasse også har deres klasseværelser.

I det store dejlige udeområde omkring Solhuset er der mulighed for et væld af aktiviteter som f.eks. diverse boldspil, hulelege, gynger, sandlege, kælkebakke, klatretræer osv. Der er desuden bålhytte, samt en lille bjælkehytte, Solhytten, der især benyttes i forbindelse med Fritterens ude-temaer.

Inde i Solhuset har barnet mulighed for at være i forskellige rum, da det er opdelt dels i klasselokaler, vores store samlingsrum, flere små rum og mindre kroge. Børnene har mulighed for at benytte klasselokalerne, når de ikke bruges i skoleøjemed. De små rum bruges som temarum som fx teater, værksted og puderum. Vores små kroge benyttes eksempelvis til dukker, Lego, hygge og læsekroge.

Fritteren har også mulighed for at benytte andre af skolens lokaler, som fx gymnastiksal, musiklokale og billedværksted.

Fritterens telefonnummer er 23 43 50 94