Lektie- og prøvefri børneskole

Den lektie- og prøvefri børneskole

I direkte forlængelse af det beskrevne lærings- og undervisningssyn er indskoling og mellemtrin på Glamsbjerg Friskole lektie- og karakterfri.
I overbygningen øver elever og lærere sig i lektier og prøver, samt standpunktskarakterer, som en forberedelse til at gå til 9. kl. afgangsprøver på lige fod med andre skoler, da det er adgangskrav på de videre ungdomsuddannelser.
Lektier ses som udgangspunkt ikke formålstjenlige i forhold til den beskrevne vægtning af glæden ved at lære og fællesskabet i formidlingen. Dette betyder naturligvis ikke at forældre og elever ikke sammen skal fortsætte dette derhjemme som en naturlig del af det forpligtende fællesskab. Men det skal ikke være i form af på forhånd givne lektier, men som en del af børnenes nysgerrighed på livet og verden, samt i aftale og samtale elever, lærere og forældre imellem.
Der ses desuden ingen forskningsbaseret evidens for lektiers virkning for børns læring. Dermed ikke sagt at der ikke sommetider skal øvelse til for at lære bestemte færdigheder, men dette er mest virksomt som en del af undervisningen.