Målsætning

Et godt børneliv

Det er Fritterens målsætning, at alle børn skal føle sig set og hørt. Vi møder børnene med anerkendelse og rummer deres forskellighed. Børnene skal føle sig værdifulde og kende deres betydning for det forpligtende fællesskab

I Fritteren skal børnene mødes med omsorg, tillid og respekt, samt alderssvarende krav og udfordringer. Det er betydningsfuldt for, at børnene kan føle sig som en del af fællesskabet, samt udvikle deres selvværd og få et godt børneliv. Derfor har vi fokus på

  • En hverdag i et trygt og anerkendende miljø med tydelige og autentiske voksne.
  • En hverdag, hvor det enkelte barn bliver set, hørt og behandlet med respekt.
  • En hverdag, hvor barnet lærer at skabe venskaber og indgå i inkluderende fællesskaber.
  • En hverdag med glæde, knus og udfordringer.
  • En hverdag med genkendelige rammer.
  • En hverdag, hvor leg og læring er er betydningsfulde elementer i forhold til trivsel, læring og sociale relationer, og fordi den udvikler evnen til at tænke anderledes og nyt.
  • Et godt samarbejde mellem personale og forældre, der samarbejder om børnenes udvikling og trivsel og det forpligtende fællesskab.