Mellemtrinnet

Midt imellem store og små

Når eleverne er færdige med 3. klasse, synges de ud af Solhuset. De flytter ind i Kridthuset og skal gå her sammen med 5. og 6. klasse.

Mellemtrinnet består af 4., 5. og 6. klasse. De holder til i den bygning, vi kalder Kridthuset. Kridthuset består af et fælles indgangsparti og et stort gangareal med plads til garderobe og gruppeborde. Derudover er der 3 store og lyse klasseværelser, én til hver klasse.

Eleverne i 4. klasse bevarer forbindelsen til kammeraterne i 3. klasse, idet de har idræt og flere praktisk-musiske fag sammen.

Eleverne i 5. og 6. klasse har ligeledes idræt og praktisk-musiske fag sammen, mens alle 3 klasser i Kridthuset blandt andet arbejder sammen i teamuger og på emnedage.

Eleverne

Tweens – Eleverne på mellemtrinnet

Tweens er børn mellem 8 og 12 år, der tænker, føler og opfører sig helt anderledes end vi selv gjorde i den alder. Tweens har indre kaos og søger ydre x-faktor. De forsøger at se ud og opføre sig som cool teenagers, hvorefter de pludselig bryder sammen som små børn.

Skolen er det sted, din tween opholder sig flest timer på en dag. I Kridthuset vil vi derfor møde børnene hvor de er, og samtidig have fokus på de faglige og sociale mål. I denne identitets- og modningsproces er det vigtigt, at de i højere grad tager ansvar og sættes i stand til at indgå i det forpligtende fællesskab.

Kridthuslærerne arbejder på at motivere og skabe rum for udvikling. Vi vil gerne udfordre på mange planer, og vi forventer, at eleven gradvist tager et øget medansvar for skolelivet ved bl.a. at kunne huske skolesager, have orden i taske og penalhus og i det hele taget føle et medansvar for egen læring.

Sideløbende med de gængse faglige mål, går vi efter at udvikle den enkelte elevs selvværd, spontanitet, tolerance, nysgerrighed, engagement, fantasi og indlevelsesevne.

Fagene

Også drama, kor og svømning

Hos os er alle fag vigtige, både de boglige og de praktisk-musiske. Dansk og matematik er fag, der gennem hele skoleforløbet har en solidt timetal, og sådan er det også i mellemgruppen.

Foruden dansk og matematik har 4., 5. og 6. klasse engelsk, tysk, natur/teknologi, kristendom og historie, der ofte forløber som fortællefag, idræt, musik, billedværksted, sløjd, hjemkundskab og håndarbejde. I 5. og 6. klasse er der desuden dramaundervisning.

Efter skoletid har eleverne mulighed for at være med i mellemgruppens kor, der øver en gang ugentligt og deltager i forskellige korstævner og arrangementer, både her på skolen og sammen med andre kor.

Eleverne i 4. og 5. klasse kan desuden gå til svømmeundervisning en gang om ugen fra efterårsferien og frem til påske.

Fællesskabet

Kridthusmøder og klassemøder

Det er vigtigt, at vi i Kridthuset kender hinanden og er trygge sammen. Vi skal være opmærksomme på fællesskabet, – ikke mindst når det drejer sig om tweens, elever med begyndende pubertet og deraf følgende usikkerhed og sårbarhed hvad angår identitet, kammerater, evner og formåen.

Eleverne i teamet skal mærke, at de voksne er fælles om børnene og huset. Som et synligt tegn herpå holder de voksne fælles frikvarter en gang om ugen, hvor de er i Kridthuset sammen.

Vi laver rammer og retningslinjer for at skabe tryghed i hverdagen, og vi sørger for at lave en masse ting sammen, der kan styrke fællesskabet og sammenholdet både i og på tværs af klasserne. Det kan være emner og fag på tværs af klasserne, fælles flexuger, arrangementer, hytteture og lejrskoler.

Vi holder Kridthusmøder en gang om måneden. Her kan vi tale om vores fælles hverdag: frikvarter, fællesområder, arrangementer og ting vi skal have planlagt eller løst sammen. Klasserne holder på skift vores Kridthusmøder og står selv for at samle punkter og være ordstyrere.

Umiddelbart inden det fælles Kridthusmøde, holder de enkelte klasser klassemøde, hvor klassens trivsel er på dagsordenen. Her kan de ansvarlige for det fælles Kridthusmøde også forberede sig. På klassemøderne såvel som Kridthusmøderne trænes de demokratiske processer.

Når det er relevant, tager vi emner op som fx etik og moral, indbyrdes sprog, sociale medier, mobiltelefoner mm.

Skoleåret

Aktiviteter og arrangementer for 4.-6. klasse

Goddag og farvel i Kridthuset:
På den første skoledag byder Kridthuset den nye 4. klasse velkommen. Det foregår ved at 5. og 6. klasse synger en kridthuskanon for dem, imens de går igennem et flagende velkomstespalier fra klassen og ud i gangen. Bagefter er der is til alle.

Når vi så skal sige farvel til 6. klasse, skal de også synges ud med en kanon. Det foregår på den sidste skoledag inden sommerferien, umiddelbart efter morgensang, hvor 6. klasse bliver kaldt ud i gangen igennem et afskedsespalier bestående af 4. og 5. klasse.

Juleridag:
Den første skoledag i december har alle elever på skolen en fælles formiddag, som står i julens tegn. Vi mødes til morgensang og synger et par julesange. Derefter deles alle elever ud på værksteder, hvor der jules. Nogle klipper og klistrer, andre bager pebernødder. I hjemkundskab produceres æbleskiver, som deles ud til alle i løbet af formiddagen. Skolens nisseorkester går rundt på de forskellige værksteder og underholder. Når denne formiddag er ovre er en del julepynt bragt med hjem og skolen er pyntet i alle kroge. Se billeder her.

Juletræsfesten:
En af årets store begivenheder er vores Juletræsfest. Den er for eleverne i børnehaveklassen til og med 6. klasse og deres familier, som også står for det praktiske arbejde på denne aften. Det er et af skolens mest traditionsrige arrangementer, som bl.a. indeholder julesang omkring træet, sanglege og Den Store March. Se billeder her.

Fastelavnsfest i Kridthuset:
Vampyrer, hekse og yndige små babyer mødes med lækre sild og seje gangstere. Så går det løs på tønderne, der får drøje hug. Efter nogen tid – nogle gange kort tid – falder tønderne ned og slikket vælter ud. Kattekongen og dronningen krones, hvorefter vi alle går over i Kridthuset og fester videre.
5. klasse har planlagt aftenen, og strenge dommere udpeger den grimmeste, den sødeste m.fl. De udkårne får præmierne overrakt.
I det ene klasselokale har 5. klasse indrettet diskotek, mens man kan handle i kiosken og hygge sig på en lidt mere stille måde i et andet lokale. 5. klasse styrer kiosken og sørger for sjove lege i løbet af aftenen. Når festen slutter hjælper vi alle hinanden med at rydde op. Alle de mærkelige væsener går hjem og transformerer sig i løbet af natten til søde børn.

Pyjamasparty:
I løbet af efteråret har mellemgruppen sin pyjamasfest, som 6. klasse planlægger. Der er fællesspisning kl. 17.30, hvor alle har medbragt mad til det fælles tagselvbord. Det er Glamsbjerg flotteste tagselvbord! Vi har nattøj på og måske hovedpude og sovedyr med. Efter spisningen er der diskotek og underholdning planlagt af 6. klasse. De har desuden ansvaret for en bod, hvor man kan købe slik og drikkelse.
Når klokken bliver 20.30 hjælper vi hinanden med oprydningen.

Veras værksted:
To gange om året afholdes Veras Værksted, som er en caféaften, hvor de praktisk/musiske fag er i fokus. Her får eleverne mulighed for at vise, hvad de har lavet i de forskellige værkstedsfag, fx musik, billedkunst, hjemkundskab, sløjd, idræt og håndarbejde. I løbet af aftenen er der ofte også mulighed for at kigge ind i skolens faglokaler og se børnene arbejde med deres projekter, bygge sin egen pizza eller pimpe en muffin.
Det er også en anledning til at få sunget nogle af alle vores gode årstidssange og i pausen er der kaffe, saftevand og kage. Ved efterårets caféaften er det 5. klasses forældre, der står for borddækning og opvask, og om foråret er det 4. klasses forældre.

Se billeder her.

Teateroplevelser:
Nogle gange tager Kridthuset på en fælles teatertur. Ofte er det Odense Teaters familieforestilling, der bliver valgt. Således har vi de senere år set forestillinger som Karlas Kabale, Skatteøen, Peter Pan og Mio min Mio. Som regel arrangerer klasselærerne forældrekørsel til disse udflugter.
Det er en hyggelig fælles oplevelse, som giver god inspiration til elevernes eget arbejde med teater i forbindelse med faget drama og i processen omkring musicalion.

Sidste skoledag før sommerferien:
Den sidste skoledag før sommerferien er altid en lørdag. Forældre og søskende er velkomne til at deltage i dagen, der består af en lidt forlænget morgensang, tid i klasserne og et aktivitet, som 6. klasse arrangerer.

Derefter er der is og kaffe under halvtaget ved spisestuen, og til sidst sluttes dagen af med fællessang i foredragssalen. Se billeder her.

Koloni og lejrskole

Ud i Danmark
4. og 5. klasse tager på en fælles koloni i slutningen af skoleåret. Det er en tur med to overnatninger, og vi finder et dejligt sted i nærområdet. Nogle gange ligger vi i telt, andre gange bor vi i hytter.

De praktiske opgaver, som f.eks. madlavning løser vi i fællesskab, så der er rige muligheder for at øve sig i samarbejde. Vi bruger de nære omgivelser som udgangspunkt for en masse fælles aktiviteter.
Hvert andet år tager vi til Carlsberg Camping på Tåsinge. De andre år finder vi et naturskønt sted.

Lejrskole 6. klasse:
I mange år har det været en tradition, at 6. klasse er på Bornholm som en afslutning på skoleåret. Vi indlogerer os på Svaneke Vandrerhjem, som er et rigtig godt sted at bo. Lejrskolen er en tur med 4 overnatninger, så der er god tid til at udforske øen.

Eleverne har hjemmefra sat sig ind i de forskellige seværdigheder, så de kan fungere som guider for deres kammerater. Vi kører en del med bus rundt på øen, og vi får bl.a. set Hammershus, Ekkodalen, Dueodde, Natur Bornholm og Rokkestenen. Nogle år tager vi turen over til Christiansø og Frederiksø. Desuden skal der være mulighed for at spise isvafler og røgede sild, samt shoppe og se glaspusteri.

Det er en lejrskole, hvor der er rig mulighed for at lære hinanden at kende på nye måder, og sammen får nye oplevelser og møde nye udfordringer.

Se billeder fra Bornholm her.