Dansklærer til overbygningen

Vi søger en lærer, der er vild med dansk og har et hjerte, som banker for friskolefællesskabet og skolens ældste elever. Til stillingen hører til det kommende skoleår dansk i 8. klasse, en delt klasselærerfunktion samt idræt og madkundskab på mellemtrinnet og i overbygningen.

Vi søger en lærer, som vægter, at undervisningen er kreativ og engagerende og springer rammerne for det digitale rum. Klasserumsledelsen og glæden ved unge mennesker skal være meget tydelig, og skole-hjem-samarbejdet en prioritet.

Du bliver en del af et engageret lærerteam, der brænder for deres fag og samtidig ser det som en vigtig opgave at være gode sparringspartnere for eleverne i deres faglige, personlige og sociale udvikling.

Her er tale om en fast stilling med tiltrædelse 1. august 2023 og med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Stillingen er til det kommende år på 85%.

Vi er meget langt med kalender, skema og timeregnskab, og derfor er der rum for kun meget få tilpasninger. Vi kan til gengæld love, at fagfordelingen næste gang er åben for tilpasninger ift. idræt – knap så meget ift. madkundskab og dansk.

Skolens grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi, og vi tror på, at tolerance og respekt er byggestenene i et forpligtende fællesskab, hvor dét at være forskellig opleves som en styrke og en berigelse.

Vi har fokus på det hele menneske, og det er vigtigt for os at skabe et læringsmiljø, der udvikler elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Skolen er lektie- og karakterfri i indskolingen og på mellemtrinnet. Eleverne skal opleve et trygt og tillidsfuldt skolemiljø, hvor læringsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt går hånd i hånd.

Læs mere om friskolen på www.glamsbjergfriskole.dk

Du er meget velkommen til at kontakte skoleleder Lau Storm Jensen på 22 26 12 24 eller forstander Henrik Gräs på 29 16 52 08 for yderligere information.

Ansøgningsfrist er 18. juni 2023, og ansøgninger sendes til kontor@gfeskole.dk

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler 27.06.2023.