Økonomi

indmeldelsesgebyr, skolepenge, SFO, buskort mv.

Indmeldelsesgebyr

Når man melder sit barn ind på friskolen, er et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Gebyret er et administrationsgebyr, og der er ingen fortrydelsesret, når gebyret først er betalt. På grund af ventelister anbefales det at indskrive i god tid, inden barnet skal begynde på skolen.

Skolepenge

Skolepenge opkræves over 11 rater. Beløbet er bestemt af hvilket klassetrin, eleven er på. For skoleåret 2021/2022 er skolepengene i
0.-3. kl. 973 kr. om måneden
4.-6. kl. 1.165 kr. om måneden
7.-9. kl. 1.364 kr. om måneden.
7.-9. kl. 1.535 kr. om måneden for nye friskoleelever. Når nye overbygningselever betaler højere takst, er det pga. den kommende lejrskole, som ”gamle” elever har betalt til gennem længere tid.
Der gives søskenderabat efter nedenstående ordning:
1. barn 100 %
2. barn 66 %
3. barn 33 %
4. barn 33 %
Altså: Første barn betaler man 100 % af skolepenge for, andet barn 66 % osv.
I skolepengene indgår lejrskoletur. Medlemskab af skolekredsen (100 kr. pr. husstand) opkræves sammen med skolepengene i februar og inkluderer kaffe & kage til forældremøder, entre til Musicalion, frokost ved arbejdslørdage, der som regel foregår sammen med skolelørdage.
Der betales som oftest for spisning ved øvrige arrangementer.

Skolefritidsordning

0.-3. kl. kan tilmeldes et morgenmodel, et eftermiddagsmodul eller et heldagsmodul.
Morgenmodul 06.30-08.00: 500 kr. om måneden
Eftermiddagsmodul efter skoletid: 1.500 kr. om måneden
Begge moduler: 1.808 kr. om måneden
I stedet for moduler kan der vælges et månedskort med 8 klip: 800 kr. om måneden.
Denne mulighed tilbydes også til elever i 4. kl., men her hedder det klub-modul eller klub-klippekort.
SFO søskenderabat: 50 %

Medlemskab af skolekredsen

Ønskes medlemskab af skolekreds inden eleven starter i skolen, skal man indmeldes på skolens kontor. Det koster 100 kr. per år per husstand. Man inviteres til forskellige arrangementer, fx Tingfindermarked og Musicalion.
Når eleven stopper efter 9. klasse, fortsætter “husstanden” automatisk i skolekredsen. Kontingent på 100 kr. betales i februar måned året efter man er stoppet. Man slettes af skolekredsen, hvis der ikke indbetales 100 kr.

Sangbog

Friskolesangbogen koster 200 kr. Der laves særskilt opkrævning i 1. klasse via skolepengene.

PC-ordning

Skolen forventer, at alle elever fra og med 4. klasse har deres egen pc til brug i undervisningen.

Tilskud til betaling af skolepenge

Der er mulighed for at søge tilskud til betaling af skolepenge på grundlag af forældres indtægt. Ansøgningsskema vil blive lagt på forældreintra fra skolestart. Ved spørgsmål, kontakt Susanne Brandt på kontoret. Ansøgningsfrist er 1. september.

Buskort

Børn, der kan benytte den gamle Glamsbjerg kommunes lokalruter, kan bestille et buskort til 385 kr. på skolen kontor. Se yderligere hvilke ruter det drejer sig om på www.fynbus.dk – køreplaner, by- og lokalbusser, Assens kommune. Bestilling via pdf som afleveres sammen med kontant betaling på skolens kontor.

Periodekort/kvikkort etc. til regionale ruter

Forældre skal selv lægge ud for buskort. Dokumentation i form af kopi af kvittering skal gemmes til dokumentation. I marts måned ansøges om refusion for transportudgifter. I kan med fordel købe buskort, så det gælder frem til sommerferien. Skolen refunderer en del af udgifterne ultimo maj måned.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske til skolens kontor med en måneds varsel til den 1. i måneden.

Udmeldelse SFO

Efter 3. klassetrin udmeldes barnet automatisk.
Hvis barnet udmeldes tidligere, er der 1 måneds opsigelsesvarsel til den 1. i måneden.