Praktisk info

Forældre-abc

Her forsøger vi at opliste al den praktiske information, I forældre kunne have brug for. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har gode forslag til praktisk information, I savner på denne side.

Afkrydsning:

Når børnene kommer fra skolen, krydser vi dem alle af på en liste, så vi har styr på hvem, der er i Fritter den dag. Lige så vigtigt er det, at børnene får sagt farvel til én af medarbejderne, inden de går hjem.

Eftermiddagsmad:

Børnene får eftermiddagsmad hver mandag til torsdag, tilberedt af skolens køkken. Fredag skal børnene selv have eftermiddagsmad med.

Ferier:

Fritteren holder lukket mellem jul og nytår, på St. Bededag, Kr. Himmelfart og efterfølgende fredag og på Grundlovsdag. Her er der ingen mulighed for pasning.

Hvis jeres barn har pasningsbehov i skoleferierne derudover, kan det godt lade sig gøre. I vil forinden via Forældreintra have mulighed for at tilmelde jeres barn til de dage, der er aktuelle i den enkelte ferie.

  • I uge 42, dagene efter nytår, i uge 7, i de 3 dage op til påske og i ugerne 28, 29 og 30 er SFO’en lukket. Hvis jeres barn har pasningsbehov, er der mulighed for det i Børnehuset, hvor vi har base, og hvor der både vil være personale fra Børnehuset og SFO’en.
  • I ugerne 26, 27, 31 og 32 holder SFO’en åben.

Fredage:

Det særlige ved fredage er, at børnene selv skal have eftermiddagsmad med, og på fredage i lige uger må børnene medbringe Ipads o. lign. og spille spil i en time. Fredag lukker Fritteren desuden kl. 15.30.

Fællesfødselsdage:

I Fritteren holder vi fællesfødselsdag én gang i kvartalet. De børn, der har fødselsdag i de måneder, bestemmer på et forudgående møde hvilke lege, der skal leges, ligesom de er med til at bestemme fødselsdagsmenu og drikkelse. På dagen sidder fødselsdagsbørnene ved fødselsdagsbordet, der er pyntet med dug og flag, og der synes for børnene.
Fællesfødselsdagen holdes i Solhusets fællesrum, og I vil løbende blive orienteret om dag for hhv. fødselsdagsmøde og fællesfødselsdag.

Kontaktpædagog:

I Fritteren er der en kontaktpædagog tilknyttet hver klasse i indskolingen. Kontaktpædagogen har et særligt øje på børnene i klassen og deltager i møder om klassen og det enkelte barn.
Kontaktpædagogen er med, når børnene skal på koloni, og hvis I har en bekymring omkring jeres barn, er det kontaktpædagogen, I henvender jer til.

Legeaftaler:

Børnene må gerne ringe fra Fritteren og lave legeaftaler mandag og torsdag, og det vil én af medarbejderne hjælpe dem med. Vi ser dog også gerne, at legeaftaler aftales hjemmefra.

Mobiltelefoner og andre devices:

Børnenes mobiltelefoner skal blive i skoletasken. Skal der ringes fra mobilen, sker det efter aftale med af de voksne. Fredag i lige uger må børnene medbringe Ipads og lignende og spille spil en times tid.

Lus:

Husk at give os besked, hvis jeres barn får lus, børneorm, børnesår o. lign.

Pædagogerne:

Pædagogerne i Fritteren er Daniel Bagger Frydenlund, Anne Jakobsen, Gitte Porsmose og Michelle Wikkelsøe. Du kan finde dem blandt de øvrige personalefotos »

Økonomi:

Du kan læse om økonomi og udmeldelsesfrist her »

Åbningstider:

Mandag til torsdag: 06.30-16.45. Fredag: 06.30-15.30.